Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:49:41 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13710Tiêu đề: BÀi tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 03:49:41 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với ạ

Cho hạt nơtron có động năng [tex]K_n=1,1MeV[/tex] bắn phá hạt nhân [tex]^{6}_{3}Li[/tex] đứng yên sinh ra hạt [tex]\alpha[/tex] và hạt X có vận tốc vuông góc với nhau. Biết phản ứng thu năng lượng  [tex]\Delta E = 0,8MeV[/tex] và khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối A. Động năng của hạt X là
A. 0,1MeV                                   B. 0,2MeV                                                  C. 0,3MeV                                                      D. 0,4MeV

Tiêu đề: Trả lời: BÀi tập về hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 04:18:01 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài này với ạ
Cho hạt nơtron có động năng [tex]K_n=1,1MeV[/tex] bắn phá hạt nhân [tex]^{6}_{3}Li[/tex] đứng yên sinh ra hạt [tex]\alpha[/tex] và hạt X có vận tốc vuông góc với nhau. Biết phản ứng thu năng lượng  [tex]\Delta E = 0,8MeV[/tex] và khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối A. Động năng của hạt X là
A. 0,1MeV                                   B. 0,2MeV                                                  C. 0,3MeV                                                      D. 0,4MeV
Em xem HD dướ: