Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lyly2210 trong 03:08:51 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13709Tiêu đề: bài tap may bien ap
Gửi bởi: lyly2210 trong 03:08:51 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Máy biến áp có tỉ số cuộn dây N1/N2 là 220/127. Điện trở của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3,6(ôm) và 1,2(ôm). Đầu ra cuộn thứ cấp nối với điện trở R= 10(ôm). Cuộn sơ cấp được nối với điện áp 220 V. Tính điện áp trên R?
HÌNH NHƯ BÀI NÀY LÀ MBA KHONG LY TUONG NEN CHI DUOC DUNG CT U1/U2=N1/N2 PHAI KO CAC BAN


Tiêu đề: Trả lời: bài tap may bien ap
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 03:21:45 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Máy biến áp có tỉ số cuộn dây N1/N2 là 220/127. Điện trở của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3,6(ôm) và 1,2(ôm). Đầu ra cuộn thứ cấp nối với điện trở R= 10(ôm). Cuộn sơ cấp được nối với điện áp 220 V. Tính điện áp trên R?
HÌNH NHƯ BÀI NÀY LÀ MBA KHONG LY TUONG NEN CHI DUOC DUNG CT U1/U2=N1/N2 PHAI KO CAC BAN
Bài này không giải được trong khuôn khổ chương trình PT đâu em . Thầy đã trả lời rất kỹ mấy bài tương tự như thế này trên diễn đàn rồi. Em tìm lại xem.


Tiêu đề: Trả lời: bài tap may bien ap
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:34:39 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Máy biến áp có tỉ số cuộn dây N1/N2 là 220/127. Điện trở của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3,6(ôm) và 1,2(ôm). Đầu ra cuộn thứ cấp nối với điện trở R= 10(ôm). Cuộn sơ cấp được nối với điện áp 220 V. Tính điện áp trên R?
HÌNH NHƯ BÀI NÀY LÀ MBA KHONG LY TUONG NEN CHI DUOC DUNG CT U1/U2=N1/N2 PHAI KO CAC BAN
Theo mình thì giải dễ hiểu như thế này
Điện áp trên R chính là U2
Cuộn sơ cấp xem là máy thu nên E=U-Ir, cuộn thứ cấp xem là nguồn điện nên E=U+Ir. Bỏ qua hao phí thì E1/E2=(U1-I1.r1)/(U2+I2.r2)=N1/N2=I2/I1=m
Mặt khác thì U2=I2.R, sử dụng phép thế I1=I2/m=U2/(m.R) và I2=U2/R rút ra được U1/U2=r1/(R.m)+m+m.r2/R Thay số tính được U2=102,4 (V)
Mình thấy thầy nói rất đúng, thi đại học chắc không ra đâu, nhưng vẫn muốn biết cho yên tâm  ;;) lỡ đâu 0,00001% xảy ra, hơn nữa đi thi thử thì dễ lắm, các trường chuyên thích đánh đố học sinh mà  :D


Tiêu đề: Trả lời: bài tap may bien ap
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 09:09:35 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Máy biến áp có tỉ số cuộn dây N1/N2 là 220/127. Điện trở của cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3,6(ôm) và 1,2(ôm). Đầu ra cuộn thứ cấp nối với điện trở R= 10(ôm). Cuộn sơ cấp được nối với điện áp 220 V. Tính điện áp trên R?
HÌNH NHƯ BÀI NÀY LÀ MBA KHONG LY TUONG NEN CHI DUOC DUNG CT U1/U2=N1/N2 PHAI KO CAC BAN
Theo mình thì giải dễ hiểu như thế này
Điện áp trên R chính là U2
Cuộn sơ cấp xem là máy thu nên E=U-Ir, cuộn thứ cấp xem là nguồn điện nên E=U+Ir. Bỏ qua hao phí thì E1/E2=(U1-I1.r1)/(U2+I2.r2)=N1/N2=I2/I1=m
Mặt khác thì U2=I2.R, sử dụng phép thế I1=I2/m=U2/(m.R) và I2=U2/R rút ra được U1/U2=r1/(R.m)+m+m.r2/R Thay số tính được U2=102,4 (V)
Mình thấy thầy nói rất đúng, thi đại học chắc không ra đâu, nhưng vẫn muốn biết cho yên tâm  ;;) lỡ đâu 0,00001% xảy ra, hơn nữa đi thi thử thì dễ lắm, các trường chuyên thích đánh đố học sinh mà  :D

Vấn đề ở đây không phải là "thi đại học chắc không ra đâu". Mà là không giải được. Lời giải của em ở trên không đúng rồi.


Tiêu đề: Trả lời: bài tap may bien ap
Gửi bởi: ntr.hoang trong 11:23:42 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013

[/quote]
 Vấn đề ở đây không phải là "thi đại học chắc không ra đâu". Mà là không giải được. Lời giải của em ở trên không đúng rồi.
[/quote]
Em nghĩ trong giới hạn được học thì máy biến áp ở bài trên có thể hiểu là có mạch từ khép kín, hao phí không đáng kể và i cùng pha u hai đầu mỗi cuộn dây, khi đấy có thể giải được chứ ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tap may bien ap
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:08:00 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Vấn đề này đã được thảo luận nhiều lần. Những dạng này thì giải như vậy là chưa chính xác. Đó là điều mà chúng tôi đã thống nhất với nhau.

Có lẽ trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đăng lại bài của tạp chí Vật Lý Tuổi Trẻ mà thầy Cư đã gửi vào một topic trong Diễn Đàn, để mọi người tiện tham khảo hơn.