Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieutran1405 trong 12:54:07 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13708Tiêu đề: Hiệu ứng dopple
Gửi bởi: hieutran1405 trong 12:54:07 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
2 nguồn âm có cùng tần số f=440Hz. Một người đứng giữa 2 nguồn âm.
a) Tính tần số mới nếu người nghe đứng yên và 2 nguồn âm đang chuyển động lại gần người nghe với vận tốc v=3m/s
b) Tính tần số mới nếu 2 nguồn âm đứng yên và người nghe đang chuyển động lại nguồn âm thứ nhất với vận tốc v=3m/s


Tiêu đề: Trả lời: Hiệu ứng dopple
Gửi bởi: Điền Quang trong 01:39:25 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Bài đăng sai quy định.