Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kaka24994 trong 11:48:37 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13705Tiêu đề: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: kaka24994 trong 11:48:37 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 1:đặt 1 hiệu điện thế u=120can2coswt vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R,cuộn dây có r=0.5 và tụ điện có C thay đổi.thì thấy giá trị cực tiểu của hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch có cuộn dây nối tiếp tụ C là??   ĐA:40                                                                                                                                                                                                                    
Câu 2:một cuộn dây có điện trở thuần R được mắc vào mạng điện xoay chiều có u=100V:f=50hz.thì ZL=100 và cường độ dòng điện i=can2/2A,mắc cuộn dây nối tiếp với 1 tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạng điện có u=200v và f=200hz.thì cường độ i vẫn là can2/2 điện dung C                                            
Câu 3:đặt điện áp u=220can2cos100pit vào 2 đầu đoạn mạch gồm có 1 bóng đèn dây tóc loại 110V_50W mắc nối tiếp với 1 tụ C có C thay đổi.điều chỉnh C đề đèn sáng bình thường.độ lệch pha của u và i là?                                                

Mong các thầy cô  giải dùm e!e xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:59:37 AM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 1:đặt 1 hiệu điện thế u=120can2coswt vào 2 đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R,cuộn dây có r=0.5 và tụ điện có C thay đổi.thì thấy giá trị cực tiểu của hiệu điện thế 2 đầu đoạn mạch có cuộn dây nối tiếp tụ C là??                                                                                                                               ĐA:40                                                                                                                                                                     Ulrc min thì xảy ra cộng hưởng (Zl = Zc) , do đó Ulrcmin = Ur
Lúc đó Uab = UR +Ur, đề bài thiếu dữ kiện R.


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:09:19 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
Câu 2:một cuộn dây có điện trở thuần R được mắc vào mạng điện xoay chiều có U=100V:f=50hz.thì ZL=100 và cường độ dòng điện I=can2/2A,mắc cuộn dây nối tiếp với 1 tụ điện có điện dung C rồi mắc vào mạng điện có U=200v và f=200hz.thì cường độ I vẫn là can2/2 điện dungC                                                                                                 [/quote]
TH1: suy ra R = 100[tex]\Omega[/tex]
TH2: vì f2 = 4f1 nên Zl2 = 4Zl1 = 400[tex]\Omega[/tex]
I1 = I2
[tex]\frac{U_{1}}{\sqrt{R^{2}+Z_{L1}^{2}}}=\frac{2U_{1}}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L1}-Z_{C})^{2}}}[/tex]
Từ đây gải suy ra được Zc và C


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:12:33 PM Ngày 22 Tháng Một, 2013
 Câu 3:đặt điện áp u=220can2cos100pit vào 2 đầu đoạn mạch gồm có 1 bóng đèn dây tóc loại 110V_50W mắc nối tiếp với 1 tụ C có C thay đổi.điều chỉnh C đề đèn sáng bình thường.độ lệch pha của u và i là?                                               
[/quote]
Đèn dây tóc nên xem như 1 điện trở thuần, vì đèn sáng bt nên Ud = 110V và do đó Uc = 110V, hay độ lệch pha bằng - pi/4


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:31:41 AM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Đèn dây tóc nên xem như 1 điện trở thuần, vì đèn sáng bt nên Ud = 110V và do đó Uc = 110V, hay độ lệch pha bằng - pi/4
Có lẽ thầy "ptuan_668" nhầm chút chỗ bôi đỏ. Thay mặt BQT xin được mạo phép sửa chỗ này chút [tex]U_{C}=110\sqrt{3}V[/tex]
 => độ lệch pha bằng [tex]-\frac{\pi }{3}[/tex]
Cảm ơn sự đóng góp của thầy cho diễn đàn... =d>


Tiêu đề: Trả lời: 1 số bài điện cần giúp đỡ ạ!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:56:32 AM Ngày 24 Tháng Một, 2013
Đèn dây tóc nên xem như 1 điện trở thuần, vì đèn sáng bt nên Ud = 110V và do đó Uc = 110V, hay độ lệch pha bằng - pi/4
Có lẽ thầy "ptuan_668" nhầm chút chỗ bôi đỏ. Thay mặt BQT xin được mạo phép sửa chỗ này chút [tex]U_{C}=110\sqrt{3}V[/tex]
 => độ lệch pha bằng [tex]-\frac{\pi }{3}[/tex]
Cảm ơn sự đóng góp của thầy cho diễn đàn... =d>
Thanku bác Minh Hieepjm khi làm cứ lấy Uo = 220V????