Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:20:46 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13702Tiêu đề: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:20:46 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
giúp !!
cho các chất Cl2, H2O, dd KHCO3, H2, dd H2SO4, Al2O3
tổng số phản ứng xảy ra trực tiếp nhau là??


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:31:30 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Lâu rồi ko nhớ hóa gì, thử phát xem sao, 4 phản ứng: H2SO4 + Al2O3; H2SO4 + KHCO3; Cl2 + H2; Cl2 + H2O


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: superburglar trong 10:35:42 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Lâu rồi ko nhớ hóa gì, thử phát xem sao, 4 phản ứng: H2SO4 + Al2O3; H2SO4 + KHCO3; Cl2 + H2; Cl2 + H2O
theo mình thì đồng ý với thây Hiệp +(Cl2+ddKHCO3);;)


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:41:48 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Đúng là lâu có khác, mình đã quên khá nhiều..!


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:42:49 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
đáp án
A. 8
B. 6
C. 9
D. 7


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: superburglar trong 10:44:49 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Đúng là lâu có khác, mình đã quên khá nhiều..!
hihi.thầy nhớ được như vậy là quá giỏi rồi ạ.em cứ một tuần là quên sạch :D.ah.mà phản ưng đôi một hả bạn?


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:45:47 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Chắc là 6 thêm 2 phản ung của Cl2 và dung dich