Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:18:21 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13699Tiêu đề: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:18:21 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
có 3 bình không nhãn là X (KHCO3 + K2CO3), Y( KHCO3 + KsCO3), Z ( K2CO3 + K2SO4)
đề phân biệt các bình trên là
A d d BaCl2, d d HCl
B d d Ba(OH)2, d d HCl
C d d NaOH, d d H2SO4
D. d d HCl, d d Ba(OH)2


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: L.Lawliet trong 06:58:14 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
Dùng BaCL2 và dd HCl để nhận biểt nhé .. đề hơi sai nhưng mình đoán đc là K2SO4
Điều cần lưu ý là BaSO4 k tan trong axit, như vậy bạn có thể tự viết phản ứng nhận biết rồi !
Thân L.Lawliet