Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 08:52:53 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13697Tiêu đề: hóa lí thuyết
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:52:53 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
giúp  !!
cho các oxit SiO2, CaO, Fe2O3, CuO,Al2O3. để phân biệt từng oxit trên chỉ dùng 1 thuốc thử nào??
A. dd NaOH
B H2O
C d d HCl
D. d d Ba(OH)2


Tiêu đề: Trả lời: hóa lí thuyết
Gửi bởi: superburglar trong 09:33:28 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
giúp  !!
cho các oxit SiO2, CaO, Fe2O3, CuO,Al2O3. để phân biệt từng oxit trên chỉ dùng 1 thuốc thử nào??
A. dd NaOH
B H2O
C d d HCl
D. d d Ba(OH)2
theo mình chọn đáp án C.khi cho HCl vào thì ta dễ dang nhận biết được SiO2(không tan).Fe3+(màu nâu đỏ),Cu2+(màu xanh).còn lại CaO và AL2O3 thì nhận biết bằng cách cho một lượng dư 2 chất rắn ấy vào dung dịch HCl thì ta thu được 2 dung dịch (Ca(OH)2,CaCl2) và (AlCl3).sao đó lần lượt cho 2 chất rắn ấy vào 2 dd thu được---> dung dich tạo kết tủa là  dung dịch (Ca(OH)2,CaCl2) và chất cho vào là Al2O3.còn dung dịch kia không có hiện tượng gì.