Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 11 => Tác giả chủ đề:: thecece trong 08:24:54 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13695



Tiêu đề: bài tập về lực LO-REN-XƠ lớp 11 cần giải đáp
Gửi bởi: thecece trong 08:24:54 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
hạt prôtôn chuyển động thoe quỹ đạo tròn bán kính 5mm dưới tác sụng của 1 lực từ trường đều B= 10^-2T  (10 mũ trừ 2) xác định:
a) tốc độ của prôtôn
b) chu kỳ chuyển động của prôtôn cho mp= 1,672.10^-27 kg
mọi ngươì giúp mình với nha! thanks.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lực LO-REN-XƠ lớp 11 cần giải đáp
Gửi bởi: thecece trong 09:00:20 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
ko co ai ak?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về lực LO-REN-XƠ lớp 11 cần giải đáp
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 06:16:38 PM Ngày 09 Tháng Hai, 2013
mình nghĩ nó thế này
a) Fht = Florentz =>[tex]\frac{mv^{2}}{R} = qvB[/tex] => [tex]v = \frac{qBR}{m}[/tex] thay số
b) chu kì T = [tex]\frac{2\pi m}{qB}[/tex] thay số
q của prôtôn = 1,6.10-19