Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: dieplyrc trong 02:27:42 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13691Tiêu đề: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: dieplyrc trong 02:27:42 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Câu 59: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 1/23(pF) đến 0,5(pF) . Nhờ vậy mạch có thể thu bược các sóng có bước sóng từ 0,12 m đến 0,3 m. Xác định độ tự cảm L ?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài sóng điện từ
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 03:55:32 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
Câu 59: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm một tụ điện cố định Co mắc song song với một tụ xoay C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 1/23(pF) đến 0,5(pF) . Nhờ vậy mạch có thể thu bược các sóng có bước sóng từ 0,12 m đến 0,3 m. Xác định độ tự cảm L ?

Ta có hệ phương trình: [tex]0,12=2\Pi .3.10^{8}\sqrt{L(Co+1/23)};[/tex]
 [tex] 0,3=2\Pi .3.10^{8}\sqrt{L(Co+0,5)}[/tex]
Giải hệ em sẽ tìm được L(và cả Co nữa)