Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phuc_tran7693 trong 12:37:02 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13689Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: phuc_tran7693 trong 12:37:02 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
" Một vật khối lượng m treo bằng một lò xo vào một điểm cố định O thì dao động với tần số 10Hz. Treo thêm vào một khối lượng [tex]\Delta[/tex]m = 39g vào vật thì tần số dao động là 9Hz. Tính độ cứng k của lò xo. Lấy [tex]\pi[/tex]2 = 10. "
Nhớ các thầy hướng dẫn hộ em bài này ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:44:54 PM Ngày 21 Tháng Một, 2013
" Một vật khối lượng m treo bằng một lò xo vào một điểm cố định O thì dao động với tần số 10Hz. Treo thêm vào một khối lượng [tex]\Delta[/tex]m = 39g vào vật thì tần số dao động là 9Hz. Tính độ cứng k của lò xo. Lấy [tex]\pi[/tex]2 = 10. "
Nhớ các thầy hướng dẫn hộ em bài này ạ.

[tex]f_1=\frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{k}{m}}=10[/tex]
[tex]f_1=\frac{1}{2\pi}.\sqrt{\frac{k}{m+0,039}}=9[/tex]
==> m ==> k