Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 09:24:10 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13681Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: vinhbkis trong 09:24:10 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = Uocos(ωt) V. Thay đổi điện dung của tụ điện để công suất toả nhiệt trên cuộn dây đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là ?
Mong các thầy/bạn giúp em! :-t


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:28:53 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = Uocos(ωt) V. Thay đổi điện dung của tụ điện để công suất toả nhiệt trên cuộn dây đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là ?
Mong các thầy/bạn giúp em! :-t
+ cuộn dây có cs ==> cuộn dây có R
+ thay đổi C để PRmax ==> cộng hưởng ==> UL=UC=2Uo


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: 3myeuvatly trong 10:19:44 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung thay đổi được rồi mắc vào nguồn điện xoay chiều có biểu thức u = Uocos(ωt) V. Thay đổi điện dung của tụ điện để công suất toả nhiệt trên cuộn dây đạt cực đại thì khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ là 2Uo. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây lúc này là ?
Mong các thầy/bạn giúp em! :-t
+ cuộn dây có cs ==> cuộn dây có R
+ thay đổi R để PRmax ==> cộng hưởng ==> UL=UC=2Uo
phải là thay đổi C để P r cực đại chứ thầy.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:36:07 PM Ngày 23 Tháng Một, 2013
phải là thay đổi C để P r cực đại chứ thầy.
Chỉ là kí hiệu R và r thôi mà em. Bài này [tex]U_{cd}=\frac{3\sqrt{2}U_{0}}{2}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều
Gửi bởi: EL_DHVD trong 06:31:30 AM Ngày 24 Tháng Một, 2013
U(L) = 2Uo    , U(r) = Uo / [tex]\sqrt{2}[/tex]
  Áp dụng pytago
 U(d) ^2 = U(L)^2 + U(r)^2 => như đáp án thầy Hiệp nói là U(d) = 3/[tex]\sqrt{2}[/tex] .U(o)