Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 08:30:36 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13680Tiêu đề: bài sóng âm khó
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 08:30:36 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
2 nguồn sóng âm kết hợp cách nhau l=5m dao động ngược pha, di chuyển trong khoảng giưa 2 nguồn âm ta thấy có 9 vị trí âm có độ to cực tiểu biết tốc độ truyền âm trong không khí 340m/s tần số f có giá trị thỏa mãn
A. 272<f<350 B. 1360<f<1750
C. f=350 D. f=1750
nhờ thầy cô đọc và giải giúp. em cảm ơn thầy cô nhiều ạ!


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng âm khó
Gửi bởi: superburglar_9x trong 08:45:26 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
bạn vé hình bài này sẽ thấy ngay.cho hai nguồn là 2 cực đại thì có 3 trường hợp
TH1.thì tính đk L=4lamda==>f=272
TH2 rhif tính L=5lamda==>f=340
vậy chọn A


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng âm khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:22:59 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
2 nguồn sóng âm kết hợp cách nhau l=5m dao động ngược pha, di chuyển trong khoảng giưa 2 nguồn âm ta thấy có 9 vị trí âm có độ to cực tiểu biết tốc độ truyền âm trong không khí 340m/s tần số f có giá trị thỏa mãn
A. 272<f<350 B. 1360<f<1750
C. f=350 D. f=1750
nhờ thầy cô đọc và giải giúp. em cảm ơn thầy cô nhiều ạ!
2 nguồn ngược pha ==> trung điểm là cực tiểu, 2 bên còn có mỗi bên 4 cực tiểu ==> khoảng cách 9CT là [tex]8.\lambda/2[/tex]
==> 2 nguồn chỉ có thể di chuyển trong khoảng [tex]\lambda/2[/tex]
==> khoảng cách 2nguon chỉ có thể là : [tex]8.\lambda/2 < L < 10.\lambda/2[/tex]
==> [tex]4.340/f < 5 ; 5.340/f>5 ==> f>272HZ ; f<340[/tex]