Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tuyenly29@gmail.com trong 08:23:21 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13679Tiêu đề: bài sóng ánh sáng khó!
Gửi bởi: tuyenly29@gmail.com trong 08:23:21 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng khe Iang nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc màu tím lamđa1=0,42 micrô mét, màu lục lamđa2=0,56 micrô mét, màu đỏ lamđa3=0,7 micrô mét giữa hai vân sáng liên tiếp có màu gống với màu của vân sáng trung tâm, có 1 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa 2 vân sáng liên tiếp nói trên là bao nhiêu vân lục và bao nhiêu vân tím?
nhờ thầy cô giải giúp. em xin chân thành cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: bài sóng ánh sáng khó!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:08:22 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng khe Iang nguồn S phát ra 3 ánh sáng đơn sắc màu tím lamđa1=0,42 micrô mét, màu lục lamđa2=0,56 micrô mét, màu đỏ lamđa3=0,7 micrô mét giữa hai vân sáng liên tiếp có màu gống với màu của vân sáng trung tâm, có 1 cực đại giao thoa của ánh sáng đỏ. số cực đại giao thoa của ánh sáng lục và tím giữa 2 vân sáng liên tiếp nói trên là bao nhiêu vân lục và bao nhiêu vân tím?
nhờ thầy cô giải giúp. em xin chân thành cảm ơn.
GT cho 1 cực đại giao thoa của 1 trong khi đã cho biết các giá trị bước sóng không phù hợp.
[tex]M=BSCNN(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_2)=8,4[/tex]
==> Vị trí vân trùng đầu tiên gần vân TT có : [tex]k1=M/\lambda_1=20; k_2=M/\lambda_2=15;k_3=M/\lambda_3=12[/tex]
* số vân trùng 1,2: k1:k2=lambda2:lambda1=4:3 ==> 4 vân trùng
* số vân trùng 1,3: k1:k3=lambda3:lambda1=5:3 ==> 3 vân trùng
* số vân trùng 2,3: k2:k3=lambda3:lambda2=5:4 ==> 2 vân trùng
+ Số cực đại giao thoa của 1,2,3 lần lượt là : 19,14,11 (không tính 2 vân ngoài)
+ Nếu hỏi số màu của các vân lục và tím thì có : (19-7) vân màu tím ; (14-6) vân màu lục