Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 11:06:29 AM Ngày 20 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13674Tiêu đề: Bài tập về sóng cơ học
Gửi bởi: phatthientai trong 11:06:29 AM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Các bạn giải giúp mình .
Tại 1 điểm trên mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120Hz tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên 1 phương truyền sóng, ở về 1 phía so với nguồn, gơn thứ nhất cách gợn thứ 5 0,5m. Tốc độ truyền sóng là?
a. 12m/s
b.15
c.30
d.25


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về sóng cơ học
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:48:27 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Các bạn giải giúp mình .
Tại 1 điểm trên mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120Hz tạo ra sóng ổn định trên mặt chất lỏng. Xét 5 gợn lồi liên tiếp trên 1 phương truyền sóng, ở về 1 phía so với nguồn, gơn thứ nhất cách gợn thứ 5 đoạn 0,5m. Tốc độ truyền sóng là?
a. 12m/s
b.15
c.30
d.25
HD:
+ K/c giữa hai gợn lồi là [tex]\lambda[/tex]. Từ gợn 1 đến 5 có mấy bước sóng ..? => [tex]\lambda[/tex] = ? => v = ?