Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cường trần trong 08:03:38 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13670Tiêu đề: một câu về quang điện
Gửi bởi: cường trần trong 08:03:38 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013
khi nguồn sáng đơn sắc đặt cách tế bào quang điện 0.2m thì dòng quang điện bảo hòa và điện thế hãm lần lượt là 18mA và 0.6V.Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0.6m thì dòng quang điện bảo hòa và điện thế hãm lần lượt là
a-6mA và 0.6V
 b-2mA và 0.2V
 c-2mA và 0.6V
d-6mA và 0.2V
  mong thầy cô và bạn bè giúp đỡ--thanks


Tiêu đề: Trả lời: một câu về quang điện
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:44:17 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013
khi nguồn sáng đơn sắc đặt cách tế bào quang điện 0.2m thì dòng quang điện bảo hòa và điện thế hãm lần lượt là 18mA và 0.6V.Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0.6m thì dòng quang điện bảo hòa và điện thế hãm lần lượt là
A. 6mA và 0.6V
B. 2mA và 0.2V
C. 2mA và 0.6V
D. 6mA và 0.2V
mong thầy cô và bạn bè giúp đỡ--thanks[/i]
HD:
+ Cường độ ánh sáng I tại một điểm cách nguồn đoạn R: [tex]I=\frac{P}{4\pi R^{2}}[/tex] (P là công suất nguồn phát)
+ Vậy khi khoảng cách tăng 3 thì I giảm 9. Mà dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng => dòng quang điện bão hòa giảm 9 tức còn 2mA
+ Ta có: [tex]\frac{hc}{\lambda }=\frac{hc}{\lambda _{0}}+eU_{h}[/tex] vậy điện thế hãm phụ thuộc vào bản chất tế bào và bước sóng ánh sáng chiếu đến, không phụ thuộc vào khoảng cách => chọn đáp án C