Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 07:53:11 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13669Tiêu đề: Bài tập Dao Động Điều Hòa
Gửi bởi: vinhbkis trong 07:53:11 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013
a) Tìm tmax, tmin theo T để vật đi từ vị trí có Wđ=3Wt đến vị trí có Wđ=Wt trong 1 chu kì?
b) Tìm những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp trong 1 chu kì để Wđ=Wt?
Nhờ các bạn/thầy giúp em. ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập Dao Động Điều Hòa
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:25:26 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013
Đề nên chỉnh lại như sau:
a) Tìm tmax, tmin (giữa hai lần liên tiếp) theo T để vật đi từ vị trí có Wđ=3Wt đến vị trí có Wđ=Wt trong 1 chu kì?
b) Tìm những khoảng thời gian bằng nhau liên tiếp trong 1 chu kì để Wđ=Wt?
Nhờ các bạn/thầy giúp em. ^-^
HD:
+ [tex]W_{d}=3W_{t}\Rightarrow \mid x\mid=0,5A; W_{d}=W_{t}\Rightarrow \mid x\mid =0,5A\sqrt{2}[/tex]
+ Thời gian ngắn nhất khi đi từ A/2 đến [tex]0,5A\sqrt{2}[/tex] => t(min) = T/24
+ Thời gian dài nhất giữa hai lần liên tiếp t(max) = T/12 + T/8 = 5T/24
+ Hai lần liên tiếp động năng bằng thế năng là T/4