Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 11:57:27 AM Ngày 19 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13668Tiêu đề: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 11:57:27 AM Ngày 19 Tháng Một, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng k = 100 N/m, m = 0,9 kg. Ban đầu lò xo bị nén 9 cm. Một giá đỡ đặt ngay tại vị trí lò xo không biến dạng. Buông nhẹ để con lắc dao động, coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Bỏ qua ma sát. Tính chu kỳ dao động T.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:07:37 PM Ngày 19 Tháng Một, 2013
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có k = 100 N/m, m = 0,9 kg. Ban đầu lò xo bị nén 9 cm. Một giá đỡ đặt ngay tại vị trí lò xo không biến dạng. Buông nhẹ để con lắc dao động, coi va chạm là hoàn toàn đàn hồi. Bỏ qua ma sát. Tính chu kỳ dao động T.
HD:
+ Chu kì của con lắc khi không có giá đỡ: To = 0,6 s ([tex]\pi ^{2}=10[/tex])
+ Tại VTCB lò xo dãn đoạn: [tex]\Delta l_{0}=\frac{mg}{k}=0,09m=9cm[/tex]
+ Vậy biên độ là A = 18 cm
+ Do đặt giá đỡ chỗ lò xo không biến dạng nên con lắc dao động tuần hoàn với chu kì T = 2To/6 = T/3 = 0,2 s