Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 05:53:08 AM Ngày 19 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13666Tiêu đề: Mạch RLC cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 05:53:08 AM Ngày 19 Tháng Một, 2013
Hai cuộn dây nối tiếp nhau trong một mạch điện xoay chiều. Cuộn 1 có điện trở thuần r1 lớn gấp [tex]\sqrt{3}[/tex] lần cảm kháng của nó. điện áp hiệu dụng trên 2 cuộn có cùng giá trị nhưng lệch pha nhau [tex]\Pi /3[/tex]. Tỉ số độ tự cảm L1/L2 của hai cuộn dây là:
a, 3/2             b. 1/3               c.1/2              d. 2/3Tiêu đề: Trả lời: Mạch RLC cần giải đáp
Gửi bởi: truongthinh074 trong 11:49:33 AM Ngày 19 Tháng Một, 2013
Dựng giản đồ vecto bạn ạ, điện áp cuộn 1 lệch pha [tex]\frac{\Pi }{6}[/tex] so với i từ đó suy ra điện áp cuộn 2 vuông pha i nên cuộn hai là cuộn cảm thuần, do U1 = U2 nên [tex]Z_{L_{2}} = Z_{L_{1}R}[/tex] rùi suy ra tỉ lệ [tex]\frac{L_{1}}{L_{2}} = \frac{1}{2}[/tex]