Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LÒ ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI - OLYMPIC => Tác giả chủ đề:: kunkute trong 11:27:18 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13658Tiêu đề: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:27:18 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Vật nhỏ m(khối lượng 0,2kg) đắt cách vật M(khối lượng 0,3kg) 3,75cm như hình vẽ.Lò xo có độ cứng 200N/m.Thả nhje cho vật m rơi xuống .Va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm.Lấy g=10m/s^2.Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên.Gốc tọa độ là vị trí cân bằng của hệ.Gốc tọa dộ là thời điểm ngay sau khi va chạm.Viết pt chuyển động của hệ sau va chạm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 11:34:46 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
2.Hai vật cùng khối lượng m=0,5kg đứng yên trên mặt sàn nhẵn nằm ngang,chúng đk nối với nhau bằng một lò xo nhẹ,có chiều dài tự nhiên là 30cm và độ cứng là 16N/m.Các vật đồng thời được cấp vận tốc [tex]v_{0}[/tex]=0,36m/s hướng tới một bức tường .Vật bên phải va chạm tuyệt đối đàn hồi với tường:
a,Xđ độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình va chạm.
b,Sau va chạm với tường ,sau bao lâu thì 2 vật gần nhau nhất
c,Sau đó hệ còn xảy ra va chạm với tường nữa không?Các vật sẽ chuyển động như thế nào sau thời gian đủ lâu?
d,Tìm độ thay đổi động lượng của hệ sau khi tất cả các va chạm đã xảy ra.[tex]v_{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: kunkute trong 10:17:30 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Không có ai giúp em sao.:(.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:22:50 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
Vật nhỏ m(khối lượng 0,2kg) đắt cách vật M(khối lượng 0,3kg) 3,75cm như hình vẽ.Lò xo có độ cứng 200N/m.Thả nhje cho vật m rơi xuống .Va chạm giữa 2 vật là va chạm mềm.Lấy g=10m/s^2.Chọn trục tọa độ thẳng đứng hướng lên.Gốc tọa độ là vị trí cân bằng của hệ.Gốc tọa dộ là thời điểm ngay sau khi va chạm.Viết pt chuyển động của hệ sau va chạm.
+ Giai đoạn 1: vật rơi tự do đến vật với vận tốc : [tex]v=\sqrt{2g.h}[/tex]
+ giai đoạn 2: va chạm mềm ==> vận tốc hệ lúc sau: [tex]v'=m.v/(m+M)[/tex]
+ Sau va chạm 2 vật dao động điều hòa (cách CM thầy nghĩ có lẽ L10 chưa học nhé, do vậy mọi người ngại trả lời)
thôi thì em chấp nhận hay tìm thêm SGK L12 mà coi
* [tex]\omega = \sqrt{\frac{k}{(M+m)}}[/tex]
==> [tex]v'=A.\omega ==> A[/tex]
==> Phương trình có dạng [tex]x=Acos(\omega.t+\pi/2)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:25:12 PM Ngày 20 Tháng Một, 2013
2.Hai vật cùng khối lượng m=0,5kg đứng yên trên mặt sàn nhẵn nằm ngang,chúng đk nối với nhau bằng một lò xo nhẹ,có chiều dài tự nhiên là 30cm và độ cứng là 16N/m.Các vật đồng thời được cấp vận tốc [tex]v_{0}[/tex]=0,36m/s hướng tới một bức tường .Vật bên phải va chạm tuyệt đối đàn hồi với tường:
a,Xđ độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình va chạm.
b,Sau va chạm với tường ,sau bao lâu thì 2 vật gần nhau nhất
c,Sau đó hệ còn xảy ra va chạm với tường nữa không?Các vật sẽ chuyển động như thế nào sau thời gian đủ lâu?
d,Tìm độ thay đổi động lượng của hệ sau khi tất cả các va chạm đã xảy ra.[tex]v_{0}[/tex]
bài này có trong quyển olympic 2010, em có thể tìm xem thêm, thầy không nhớ chắc cách giải nên không dám hướng dẫn em, đây là 1 bài khó về hiện tượng vật lý đó em.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập khó về chuyển động cần giải đáp
Gửi bởi: Quang Dương trong 11:12:13 AM Ngày 05 Tháng Hai, 2013
2.Hai vật cùng khối lượng m=0,5kg đứng yên trên mặt sàn nhẵn nằm ngang,chúng đk nối với nhau bằng một lò xo nhẹ,có chiều dài tự nhiên là 30cm và độ cứng là 16N/m.Các vật đồng thời được cấp vận tốc [tex]v_{0}[/tex]=0,36m/s hướng tới một bức tường .Vật bên phải va chạm tuyệt đối đàn hồi với tường:
a,Xđ độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình va chạm.
b,Sau va chạm với tường ,sau bao lâu thì 2 vật gần nhau nhất
c,Sau đó hệ còn xảy ra va chạm với tường nữa không?Các vật sẽ chuyển động như thế nào sau thời gian đủ lâu?
d,Tìm độ thay đổi động lượng của hệ sau khi tất cả các va chạm đã xảy ra.[tex]v_{0}[/tex]

Xem thời gian va chạm của vật 1 với tường là rất bé có thể bỏ qua

a. Vì vật bên phải va chạm tuyệt đối đàn hồi với tường nên ngay sau va chạm nó thu được vận tốc có độ lớn 0,36m/s nhưng ngược với chiều cũ. Lúc này động lượng của hệ = 0 nên khi chúng tiến lại gần nhau nhất toàn bộ động năng của hệ hai vật chuyển hóa thành thế năng của lò xo

[tex]\frac{1}{2}k\Delta l^{2} = 2\frac{1}{2}mv_{0}^{2}\Rightarrow \Delta l[/tex]

b. Trong giai đoạn chưa va chạm lại với tường ( nếu có ) khối tâm của hệ đứng yên nên ta có thể xem mỗi vật được gắn vào một lò xo có độ cứng 2k. Vậy thời gian cần tìm chính là khoảng thời gian vật đi từ VTCB đến vị trí biên ( v = 0 ) - Là một phần tư chu kì :

[tex]\Delta t = \frac{1}{4} 2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}[/tex]

c. Kể từ lúc vật 1 va chạm với tường lần đầu cho đến lúc nó trở lại bức tường với tốc độ 0,36m/s là nửa chu kì , vật này va chạm lần hai với tường và thu được vận tốc 0,36m/s hướng ra xa tường. Lúc này vật 2 cũng có vận tốc 0,36m/s hướng ra xa tường nên khôi tâm của hệ có vận tốc 0,36m/s hướng ra xa tường

Gắn hqc vào khối tâm của hệ ta có hai vật DĐĐH với biên độ được xác định bởi : [tex]\frac{1}{2} 2kA^{2} = \frac{1}{2}mv_{0}^{2}\Rightarrow A\approx 4,5cm[/tex]

Trong thời gian 3/4 chu kì khối tâm hệ di chuyển được một khoảng : [tex]S = v_{0}\frac{3}{4}2\pi \sqrt{\frac{m}{2k}}\approx 21 cm[/tex] - Nghĩa là không có va chạm lần thứ ba với tường

Vậy cuối cùng hai vật DĐDH trong hqc chuyển động đều với vận tốc 0,36m/s hướng ra xa tường

d. Động lượng ban đầu của hệ : [tex]p = 2mv_{0}[/tex]

Động lượng lúc cuối của hệ [tex]p' = - 2mv_{0}[/tex]

Độ biến thiên động lượng : [tex]\Delta p = p' - p = - 4mv_{0}[/tex]