Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Lưu Hoàng Thông trong 12:51:28 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13655Tiêu đề: lý thuyết mạch LC cần giải đáp
Gửi bởi: Lưu Hoàng Thông trong 12:51:28 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Em muốn hỏi rằng 1 tụ C có điện tích Qo cực đại. Thời gian tụ phóng hết điện khỏi tụ là T/2 hay T/4. nếu là T/2 thì phóng cả điện âm, mà hình như chỉ tính điện dương thôi  . Em thắc mắc chỗ đó.
Nếu là điện lượng thì nó có khác nhau không ?
1 bài nữa : một tụ có điện tích Qo cực đại, tần số góc w. Từ lúc điện tích cực đại, sau nửa chu kì thì điện lượng dịch chuyển qua mạch là bao nhiêu ? 2Qo hay Qo ??.
các bài trên em thấy hình như chung 1 thắc mắc về điện tích âm và dương khác gì nhau.
Em nhờ thầy cô giải đáp, em cám ơn


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết mạch LC cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:42:11 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Em muốn hỏi rằng 1 tụ C có điện tích Qo cực đại. Thời gian tụ phóng hết điện khỏi tụ là T/2 hay T/4. nếu là T/2 thì phóng cả điện âm, mà hình như chỉ tính điện dương thôi  . Em thắc mắc chỗ đó.
Nếu là điện lượng thì nó có khác nhau không ?
1 bài nữa : một tụ có điện tích Qo cực đại, tần số góc w. Từ lúc điện tích cực đại, sau nửa chu kì thì điện lượng dịch chuyển qua mạch là bao nhiêu ? 2Qo hay Qo ??.
các bài trên em thấy hình như chung 1 thắc mắc về điện tích âm và dương khác gì nhau.
Em nhờ thầy cô giải đáp, em cám ơn
+ phóng hết điện, tức là  không có q, chứ còn phân biệt âm dương gì nữa, T/4
+ từ Qo sau T/2 sẽ đến -Qo ==> điện lượng truyền |-Qo-Qo|=2Qo