Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 12:25:58 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13654Tiêu đề: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:25:58 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
1 Một máy biến thế có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp so với cuộn thứ cấp là  , hiệu suất 96 %, nhận một công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 1 kV. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được quấn trên một lõi sắt kín, bỏ qua điện trở của các cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng
2 Một động cơ điện xoay chiều hoạt động liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12 kWh. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83.  Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng

    Mong thầy cô và các bạn giúp em bài này ạ


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:08:03 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Điện năng được truyền tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trơ 50 ôm  . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 3000 V và 300 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 200A . Bỏ qua hao tốn năng lượng ở các máy biến áp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 09:49:29 PM Ngày 18 Tháng Một, 2013
1 Một máy biến thế có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp so với cuộn thứ cấp là n1 chia n2 =5 , hiệu suất 96 %, nhận một công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 1 kV. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được quấn trên một lõi sắt kín, bỏ qua điện trở của các cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng


Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: superburglar trong 10:01:09 PM Ngày 18 Tháng Một, 2013
1 Một máy biến thế có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp so với cuộn thứ cấp là n1 chia n2 =5 , hiệu suất 96 %, nhận một công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 1 kV. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được quấn trên một lõi sắt kín, bỏ qua điện trở của các cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng
theo mình nên làm thế này.Pthu cap=0,96Pso cap.==>[tex]Ithucap=\frac{Pthucap}{Uthucap.cos\varphi }[/tex]
mặt khác [tex]\frac{Usocap}{Uthucap}=\frac{N1}{N2}\Rightarrow Uthucap[/tex](tỉ sood này không phụ thuộc vào hiệu suất).từ đó tinh ra I thu cấp
Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: superburglar trong 10:04:55 PM Ngày 18 Tháng Một, 2013
1 Một máy biến thế có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp so với cuộn thứ cấp là  , hiệu suất 96 %, nhận một công suất 10 kW ở cuộn sơ cấp và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp là 1 kV. Hệ số công suất của mạch thứ cấp là 0,8. Các cuộn dây được quấn trên một lõi sắt kín, bỏ qua điện trở của các cuộn dây. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng
2 Một động cơ điện xoay chiều hoạt động liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12 kWh. Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83.  Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng

    Mong thầy cô và các bạn giúp em bài này ạ
câu 2.công suất tiêu thụ [tex]P=\frac{12.10^{3}}{24}=500W[/tex] mà [tex]P=P_{max}.cos^{2}\varphi \Rightarrow P_{max}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: superburglar trong 10:13:30 PM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Điện năng được truyền tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trơ 50 ôm  . Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 3000 V và 300 V. Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 200A . Bỏ qua hao tốn năng lượng ở các máy biến áp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là
ỏ máy hạ áp,bạn tính [tex]I_{socap}[/tex].sau đó tính [tex]\Delta U=R.I_{socap}[/tex]==>[tex]Uthucap_{maytangap}=\Delta U+Usocap_{mayhaap}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Máy biến thế và động cơ điện hay
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:33:13 PM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Xin trích dẫn lại bài giải của thầy Thạnh:

Bài 2: Một động cơ điện xoay chiều hoạt động liên tục trong một ngày đêm tiêu thụ lượng điện năng là 12kWh . Biết hệ số công suất của động cơ là 0,83. Động cơ tiêu thụ điện năng với công suất tức thời cực đại bằng:
A. 0,71 kW
B. 1,0 kW
C. 1,1 kW
D. 0,60 kW


Giả sử dòng điện là [tex]i=I_0.cos(\omega.t)[/tex] và [tex]u=U_0.cos(\omega.t + \varphi)[/tex]
công suất tức thì : [tex]p=u.i=U_o.I_o.cos(\omega.t)cos(\omega.t+\varphi)[/tex]
[tex]==> p=U.I.cos(\varphi)+U.I.cos(2\omega.t+\varphi)[/tex]
[tex]==> p_{max}[/tex] khi [tex]cos(2\omega.t+\varphi)=1 ==> p_{max}=U.I.cos(\varphi)+U.I. [/tex]("Xem thêm trong SGK NC")
Mặt khác [tex]P=U.I.cos(\varphi)=A/t=500W ==> U.I = 602,41[/tex]
[tex]==> p_{max}=500+602,41=1102,41W=1,10241kW[/tex]