Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ChúaNhẫn trong 11:04:14 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13652Tiêu đề: sóng ánh sáng
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 11:04:14 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Nhờ mọi người giúp đõ em bài này
giao thoa ánh sáng với 2 bước sóng đơn sắc có khảng vân lần lượt là 0,8mm và 0,6mm. Bề rông giao thoa là 9,6mm. trên trường giao thoa có bao nhiêu vị trí vân sáng của hệ 2 trùng với vân tối của hệ 1
A. 6                        B.5                       C.3                                 D.4


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 11:25:15 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Nhờ mọi người giúp đõ em bài này
giao thoa ánh sáng với 2 bước sóng đơn sắc có khảng vân lần lượt là 0,8mm và 0,6mm. Bề rông giao thoa là 9,6mm. trên trường giao thoa có bao nhiêu vị trí vân sáng của hệ 2 trùng với vân tối của hệ 1
A. 6                        B.5                       C.3                                 D.4
Giả sử bề roongjn giao thoa đối xứng qua vân trung tâm. Vị trí vân sáng của hệ 2 trùng với vân tối của hệ 1khi : [tex]k_{2}i_{2}=(\frac{2k_{1}+1}{2})i_{1}\Rightarrow \frac{2k_{2}}{2k_{1}+1}=\frac{i_{1}}{i_{2}}=\frac{4}{3}=\frac{12}{9}=...[/tex](1)
Mặt khác: [tex]-4,8\leq k_{2}i_{2}\leq 4,8\Rightarrow -16\leq 2k_{2}\leq 16[/tex](2)
Từ (1) và (2) ta thấy có 4 vị trí trùng nhau.Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: ChúaNhẫn trong 11:33:42 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Dap an la 4 thay a. Co trong sach cua thay Le Anh Vinh  nhung cach ay sao ay


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: Nguyễn Văn Cư trong 11:59:02 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Dap an la 4 thay a. Co trong sach cua thay Le Anh Vinh  nhung cach ay sao ay
Đúng đấy em ạ. Ở mẫu số của dãy số trên chỉ tính số lẻ.


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng
Gửi bởi: kientri88 trong 12:02:23 AM Ngày 18 Tháng Một, 2013
Xét 1/2 trường giao thoa:
Vân tối của hệ 1 có các vị trí : 0,4 mm; 1,2 mm; 2 mm;  2,8 mm; 3,6 mm; 4,4 mm
Vân sáng của hệ 2 có các vị trí : 0,6 mm; 1,2 mm; 1,8 mm; 2,4 mm, 3 mm; 3,6 mm; 4,2 mm
Vậy cả trường giao thoa có 4 vị trí