Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vodoi1794 trong 05:54:24 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13643Tiêu đề: sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: vodoi1794 trong 05:54:24 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
1.trong 1 thí nghiêm người ta chiếu 1 chùm ánh sáng đơn sắc  màu vàng  vào cạnh của lăng kính có góc chiết quang
[tex]A=8[/tex]độ theo phương vuông góc của mặt phân giác của góc chiết quang.Đặt 1 mang E song song va cahs mặt phân giác của góc chiết quang 1m.trên màn E thu được hai vệt sáng , Biết chết suất của lăng kính vói áng sáng vàng la 1.65, khoảng cách giữa 2 vệt sáng trên màn là bao nhiêu.

2,trong thí nghiệm y-ang về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc , khoảng cách giữa 2 khe là 1mm.khoảng cách giữa 2 khe đến màn là 2m.trong khoảng rộng 12,5mm có 13 vân tối , biết 1 đầu là vân tối 1 đầu là vân sáng. bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó.

3.(ĐH khối A 2012): Trong thí nghiệm yang về giao thóa ánh sáng , nguồn sáng phát ra ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] . trên màn quan sát , trên đoạn thảng MN dài 20 mm(MN vuông góc với hệ vân giao thoa) có 10 vân tối , M,N là vị trí của 2 vân sáng , thay ánh sáng bằng ánh sáng đơn sắc co bước sóng [tex]\lambda 2=\frac{5}{3}\lambda 1[/tex] thì tại điểm M là vị trí của 1 vân giao thoa , số vân sáng trên đoạn MN lúc này là?
_mình muốn hỏi thêm chương sóng ánh sáng này có thi vao bài toán có liên quan đến thấu kính không , mong nhân được câu trả lời sớmTiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:11:46 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
1.trong 1 thí nghiêm người ta chiếu 1 chùm ánh sáng đơn sắc  màu vàng  vào cạnh của lăng kính có góc chiết quang
[tex]A=8[/tex]độ theo phương vuông góc của mặt phân giác của góc chiết quang.Đặt 1 mang E song song va cahs mặt phân giác của góc chiết quang 1m.trên màn E thu được hai vệt sáng , Biết chết suất của lăng kính vói áng sáng vàng la 1.65, khoảng cách giữa 2 vệt sáng trên màn là bao nhiêu.

Mình nghĩ chùm màu vàng này chiếu ngay đỉnh lăng kính, một phần qua lăng kính bị khúc xạ, một phần truyền thẳng nên trên màn mới thấy được vệt sáng và có thể tính được bề rộng của nó.

Vẽ hình ra bạn dẽ thấy bề rộng đó là d = L.tanDv = 9,1 cm.

Dv là góc lệch tia vàng = A(n-1); L: khoảng cách màn và mặt phẳng phân giác.


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:16:00 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013

2,trong thí nghiệm y-ang về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc , khoảng cách giữa 2 khe là 1mm.khoảng cách giữa 2 khe đến màn là 2m.trong khoảng rộng 12,5mm có 13 vân tối , biết 1 đầu là vân tối 1 đầu là vân sáng. bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó.

13 vân tối cách nhau 12i, 1 vân sáng ngoài cùng cách vân tối kế nó là 0,5i => 12,5mm = 12,5i => i = 1 mm => [tex]\lambda =\frac{ai}{D}=0,5\mu m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: sóng ánh sáng cần giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:17:53 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Câu 3 là đề ĐH bạn chịu khó tìm nhe. Rất nhiều nguồn đã giải.