Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: renpify trong 10:13:33 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13637Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: renpify trong 10:13:33 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013
nhờ mọi người giúp 2 bt về con lắc lò xo

bài 1: 1 đầu của lò xo đc giữ cố định vào điểm B, đầu còn lại O gắn với vật nặng khối lượng m. Cơ hệ bố trí nằm ngang, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật chuyển động qa vị trí có động năng gấp 16/9 lần thế năng thì giữ cố định điểm C ở trên lò xo với CO=2CB. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ mới bằng bao nhiêu?
 
bài 2:1 con lắc lò xo bố trí nằm ngang. lúc đầu vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khi vật chuyển động qa vị trí có động năng bằng thế năng thì giữ cố định 1 điểm C ở trên lò xo sao cho chu kì dao động mới T' = T/2. Tìm biên độ dao động mới


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:41:55 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
nhờ mọi người giúp 2 bt về con lắc lò xo

bài 1: 1 đầu của lò xo đc giữ cố định vào điểm B, đầu còn lại O gắn với vật nặng khối lượng m. Cơ hệ bố trí nằm ngang, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật chuyển động qa vị trí có động năng gấp 16/9 lần thế năng thì giữ cố định điểm C ở trên lò xo với CO=2CB. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ mới bằng bao nhiêu?
 
bài 2:1 con lắc lò xo bố trí nằm ngang. lúc đầu vật dao động điều hòa với chu kì T, biên độ A. Khi vật chuyển động qa vị trí có động năng bằng thế năng thì giữ cố định 1 điểm C ở trên lò xo sao cho chu kì dao động mới T' = T/2. Tìm biên độ dao động mới
em xem link bài giải tương tự  http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5864.0; (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=5864.0;)