Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 10:11:06 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13636Tiêu đề: Mạch dao động LC
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 10:11:06 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Mạch dao động LC lí tưởng, cường độ dòng điện tức thời trong mạch biến thiên theo phương trình: i = 0,04sint (A). Biết cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,25.10^-6 (s) thì năng lượng điện trường và năng lượng từ trường bằng nhau băng 0,8.10^-6/pi (J). Điện dung của tụ điện là:
 MOng thầy cô và các bạn giúp em bài này ạ


Tiêu đề: Trả lời: Mạch dao động LC
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:08:22 PM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Nhớ lần sau em đánh máy cẩn thận chút, đọc ngại quá, thầy đã chỉnh lại một số chỗ.
HD:
+ Cứ sau khoảng thời gian T/4 năng lượng điện lại bằng từ => T => omega
+ NL điện = NL từ = 0,8.10^-6/pi => NL điện từ = NL điện + NL từ. Mà [tex]W=\frac{1}{2}LI_{0}^{2}[/tex] => L => C