Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kunzluvjunsu trong 11:15:37 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13631Tiêu đề: Cơ dao động ôn tập khó
Gửi bởi: kunzluvjunsu trong 11:15:37 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
bài 1: hai chất điểm m1,m2 có phương trình dao động đh lần lượt là x1=3cos(wt-pi/6), x2=4cos(wt+pi/3), w=2pi. trên 2 trục O1x1 // O2x2, coi O1 trùng O2, tìm tỉ số quãng đường đi của 2 chất điểm xa nhau nhất lần 1?

Bài 2: lò xo ngang k=100, m=1kg. bỏ qua lực cản dđ đh bởi tác dụng của ngoại lực F=F0coswt. Khi w của ngoại lực biến đổi từ 9,5 đến 11 thì biên độ của con lắc biến đổi thế nào?

Bài 3: lò xo li tg? k=100, m1=0,5m2=1kg, g=10, bỏ qua lực cản cơ hệ đứng cân bằng , m2 tượt khỏi dây nối với m1. tìm thời gian trong 1 chu kì m1 có tốc độ nhỏ hơn vận tốc trung bình biết vận tốc tb là tốc độ tb khi m1 bắt đầu cđ tới vị trí lần 1 lò xo không biến dạng?

đấy là 3 bài về phần cơ, mong mọi người giúp em giải đáp vì e làm mãi k ra ạ:(


Tiêu đề: Trả lời: Cơ dao động ôn tập khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:35:24 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Bài 2: lò xo ngang k=100, m=1kg. bỏ qua lực cản dđ đh bởi tác dụng của ngoại lực F=F0coswt. Khi w của ngoại lực biến đổi từ 9,5 đến 11 thì biên độ của con lắc biến đổi thế nào?
Khi cộng hưởng: [tex]\omega _{ch}=\sqrt{\frac{k}{m}}=10rad/s[/tex] lúc này biên độ lớn nhất => khi w tăng từ 9,5 đến 10 thì biên độ sẽ tăng sau đó giảm.