Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: pinlvn02 trong 09:35:24 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13629Tiêu đề: Đề Đại học 2012- sao lại có 2 đáp án :Câu 57 ( đề 196).
Gửi bởi: pinlvn02 trong 09:35:24 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Đề thi Đại học 2012 sao có 2 đáp án?  
Câu 57 ( đề 196). Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, một con lắc đơn có chiều dài 1 m, dao động với biên độ góc 60 độ. Trong quá trình dao động, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 30 độ, gia tốc của vật nặng của con lắc có độ lớn là
   A. 1232 cm/s2   B. 500 cm/s2    C. 732 cm/s2    D. 887 cm/s2


Đáp áp của Bộ là D
nhưng Em xem nhiều tài liệu hướng dẫn giải thì ra B. Sau đây là cách giải:

Giải   Ta có a =[tex]\frac{F_{hl}}{m}[/tex]
     a =[tex]\frac{P sin30}{m}[/tex]=[tex]\frac{mg sin30}{m}[/tex]=[tex]0.5g[/tex]
[tex]=5 m/s^2=500 cm/s^2[/tex]


Chọn đáp án B


Tiêu đề: Trả lời: Đề Đại học 2012- sao lại có 2 đáp án :Câu 57 ( đề 196).
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:45:00 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Đáp án của Bộ chính xác đấy. Mấy bài HD em xem họ giải sai rồi
Gia tốc ở đây là gia tốc toàn phần [tex]a=\sqrt{a^{2}_{tt}+a^{2}_{ht}}[/tex]
a(tt) = 500cm/s^2 và a(ht) = v^2/R = 2g(cos30 - cos60) = 7,32 m/s^2 = 732 cm/s^2
Từ đó suy ra đáp số a = 887 cm/s^2


Tiêu đề: Trả lời: Đề Đại học 2012- sao lại có 2 đáp án :Câu 57 ( đề 196).
Gửi bởi: thaiha7390 trong 09:51:14 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Hợp lực ở đây phải là Fhl=P+T


Tiêu đề: Trả lời: Đề Đại học 2012- sao lại có 2 đáp án :Câu 57 ( đề 196).
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:47:12 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Hợp lực ở đây phải là Fhl=P+T
Hợp lực gây ra dao động là Psin30