Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 12:20:23 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13628Tiêu đề: Bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 12:20:23 AM Ngày 16 Tháng Một, 2013
Một vật nằm ngang m = 100g chuyển động với phương trình x = 4 + Acos[tex]\omega[/tex]t cm/s. Cứ sau khoảng thời gian bằng nhau và bằng [tex]\frac{\pi}{30}[/tex] s thì vật lại cách vị trí cân bằng 4 cm. Xác định lực tác dụng lên vật tại x = -4 cm?Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:16:32 AM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Một vật nằm ngang m = 100g chuyển động với phương trình x = 4 + Acos[tex]\omega[/tex]t cm/s. Cứ sau khoảng thời gian bằng nhau và bằng [tex]\frac{\pi}{30}[/tex] s thì vật lại cách vị trí cân bằng 4 cm. Xác định lực tác dụng lên vật tại x = -4 cm?
Em tham khảo một bài tương tự nhé (Bài này có lẽ không thi đâu)Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:25:50 PM Ngày 17 Tháng Một, 2013
Một vật nằm ngang m = 100g chuyển động với phương trình x = 4 + Acos[tex]\omega[/tex]t cm/s. Cứ sau khoảng thời gian bằng nhau và bằng [tex]\frac{\pi}{30}[/tex] s thì vật lại cách vị trí cân bằng 4 cm. Xác định lực tác dụng lên vật tại x = -4 cm?

Thời gian này phải ngắn nhất mới giải được chứ. nếu không nó sẽ là n.T/4 ( n=1,2,3,4...), thời gian ngắn nhất thì n = 1.