Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 05:41:24 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13625



Tiêu đề: 2 câu trắc nghiệm lí thuyết sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 05:41:24 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Câu 1: Với cùng một âm cơ bản nhưng các loại đàn dây khi phát âm nghe khác nhau là do:
A. các dây đàn phát ra âm có âm sắc khác nhau
B. các hộp đàn có cấu tạo khác nhau
C. các dây đàn dài ngắn khác nhau
D. các dây đàn có tiết diện khác nhau
Câu 2: âm sắc là:
A. màu sắc của âm
B. một đặc tính của âm giúp ta nhận biết được các nguồn âm
C. một tính chất vật lí của âm
D. đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa trên tần số và mức cường độ âm


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trắc nghiệm lí thuyết sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 07:20:41 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Câu 1: Với cùng một âm cơ bản nhưng các loại đàn dây khi phát âm nghe khác nhau là do:
A. các dây đàn phát ra âm có âm sắc khác nhau
B. các hộp đàn có cấu tạo khác nhau
C. các dây đàn dài ngắn khác nhau
D. các dây đàn có tiết diện khác nhau
Câu 2: âm sắc là:
A. màu sắc của âm
B. một đặc tính của âm giúp ta nhận biết được các nguồn âm
C. một tính chất vật lí của âm
D. đặc tính sinh lí của âm được hình thành dựa trên tần số và mức cường độ âm
câu 1.chon A (SGK nâng cao trang 93)
câu 2  đáp án B.câu D sai vì 2 loại nhạc cụ phát ra một đoạn nhạc cùng tần số nhưng ta vẫn có thể phân biệt được.(nó phụ thuộc vào đồ thj dao động âm)


Tiêu đề: Trả lời: 2 câu trắc nghiệm lí thuyết sóng cơ cần giải đáp
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 08:45:52 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Cảm ơn bạn nhiều nhé  :D