Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rukabi hoc ly trong 12:28:57 AM Ngày 15 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13619Tiêu đề: V ật dao động điều hoà khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 12:28:57 AM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 là
π chia 48 s
động năng của một vật dao động điều hoà tăng từ
0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1
 thế năng dao động của vật
cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng
A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm
Mong thầy cô và các  bạn  giuf em bài này ạ   em cảm ơn mọi người ạ


Tiêu đề: Trả lời: V ật dao động điều hoà khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:41:20 AM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 là
π chia 48 s
động năng của một vật dao động điều hoà tăng từ
0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1
 thế năng dao động của vật
cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng
A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm
Mong thầy cô và các  bạn  giuf em bài này ạ   em cảm ơn mọi người ạ
tại thời điểm t1 động năng bằng thế năng ==>W=2Wd=0,128J.vậy tại time t=0 thì Wt=W- Wd=0,032J=3Wt vậy pi/48-0= T/12+T/8==>T==>A


Tiêu đề: Trả lời: V ật dao động điều hoà khó
Gửi bởi: rukabi hoc ly trong 01:01:31 AM Ngày 15 Tháng Một, 2013
tại thời điểm t1 động năng bằng thế năng
Hình như bạn nhầm cái này


Tiêu đề: Trả lời: V ật dao động điều hoà khó
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:18:11 AM Ngày 15 Tháng Một, 2013
tại thời điểm t1 động năng bằng thế năng
Hình như bạn nhầm cái này
superburglar HD đúng đấy. tại thời điểm t1 động năng bằng thế năng . Đáp án D nhé


Tiêu đề: Trả lời: V ật dao động điều hoà khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:39:10 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 là
π chia 48 s
động năng của một vật dao động điều hoà tăng từ
0,096J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064J. Biết rằng, ở thời điểm t1
 thế năng dao động của vật
cũng bằng 0,064J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng
A. 32cm. B. 3,2cm. C. 16cm. D. 8,0cm
Mong thầy cô và các  bạn  giuf em bài này ạ   em cảm ơn mọi người ạ
tại thời điểm t1 động năng bằng thế năng ==>W=2Wd=0,128J.vậy tại time t=0 thì Wt=W- Wd=0,032J==>Wd=3Wt vậy pi/48-0= T/12+T/8==>T==>A