Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 09:41:27 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13618Tiêu đề: Giá trị hiệu dụng của dòng điện cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 09:41:27 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dòng điện xoay chiều có chu kỳ T, nếu tính giá trị hiệu dụng của dòng điện hiệu dụng của dòng điện trong thời gian T/3 là 3(A), trong T/4 tiếp theo là 2(A), trong 5T/12 tiếp theo nữa là [tex]2\sqrt{3}[/tex] (A). Tính giá trị hiệu dụng của dòng điện?


Tiêu đề: Trả lời: Giá trị hiệu dụng của dòng điện cần giải đáp
Gửi bởi: kydhhd trong 09:56:32 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dòng điện xoay chiều có chu kỳ T, nếu tính giá trị hiệu dụng của dòng điện hiệu dụng của dòng điện trong thời gian T/3 là 3(A), trong T/4 tiếp theo là 2(A), trong 5T/12 tiếp theo nữa là [tex]2\sqrt{3}[/tex] (A). Tính giá trị hiệu dụng của dòng điện?

nhiệt lượng tỏa ra trong T/3, T/4 và 5T/12 là
[tex]Q1+Q2+Q3=RI1^{2}T/3+RI2^{2}\frac{T}{4}+RI3^{2}.\frac{5T}{12}[/tex]
gọi I là giá trị hiệu dụng của dòng điện trong 1 chu ki: [tex]Q=RI^{2}T[/tex]
cho Q= Q1+Q2+Q3=====> I=.........