Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhannguyen95 trong 02:10:15 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13614Tiêu đề: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 02:10:15 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Cho mạch RLC nối tiếp. L=318 mH, C=17 microfara. Điện áp hai đầu mạch u=120√2.cos(100πt -π/4). Cường độ dòng điện trong mạch: i=1,2√2.cos(100πt +π/12). Để hệ số công suất của mạch là 0,6 thì phải mắc thêm một điện trở r với R:
A. nối tiếp, r=15 ôm
B. nối tiếp, r=65 ôm
C. song song, r=25 ôm
D. song song, r=35,5 ôm
------------------
Mình làm ra đáp án là nối tiếp, r=16,7 ôm, không biết sai chỗ nào? Mong mọi người giúp


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:21:16 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Em cứ trình bày cách giải ra thì mới biêt sai chỗ nào được chứ... :-t


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 02:34:14 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dạ, Tính được ZL = 100, ZC = 187,3 , Z toàn mạch = (120/1,2) = 100
=> R = 48,7
Hệ số công suất ban đầu: 0,5 , hệ số công suất sau: 0,6 => phải tăng R => ghép nối tiếp Ro
Ta có: 1+tan² = 1/cos² = 1/0,6² => tan² = 16/9 = [(ZL - ZC) / (R+Ro)]² => Ro = 16,75


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:40:16 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dạ, Tính được ZL = 100, ZC = 187,3 , Z toàn mạch = (120/1,2) = 100
=> R = 48,7
Hệ số công suất ban đầu: 0,5 , hệ số công suất sau: 0,6 => phải tăng R => ghép nối tiếp Ro
Ta có: 1+tan² = 1/cos² = 1/0,6² => tan² = 16/9 = [(ZL - ZC) / (R+Ro)]² => Ro = 16,75
Chỗ màu đỏ đậm đó ko ổn, may bài này là ghép nối tiếp thôi, nhớ là I đã đổi => Z thay đổi thì lấy cơ sở nào em khẳng định R sẽ tăng
Nhưng bài này cho dữ kiện không ổn. Cụ thể nè: cosphi = R/Z => R = 50 chẵn, tính theo em thì là 48,7


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:44:15 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Đề này cần phải chỉnh lại. Còn cách giải như sau
Tính R lúc đầu
Tính R' lúc sau: [tex]0,6^{2}=\frac{R'^{2}}{R'^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}}\Rightarrow R'=65,5\Omega[/tex]
Nhận xét R' > R nên mắc nối tiếp => r = R' - R =...?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 03:02:00 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dạ, Tính được ZL = 100, ZC = 187,3 , Z toàn mạch = (120/1,2) = 100
=> R = 48,7
Hệ số công suất ban đầu: 0,5 , hệ số công suất sau: 0,6 => phải tăng R => ghép nối tiếp Ro
Ta có: 1+tan² = 1/cos² = 1/0,6² => tan² = 16/9 = [(ZL - ZC) / (R+Ro)]² => Ro = 16,75
Chỗ màu đỏ đậm đó ko ổn, may bài này là ghép nối tiếp thôi, nhớ là I đã đổi => Z thay đổi thì lấy cơ sở nào em khẳng định R sẽ tăng
Nhưng bài này cho dữ kiện không ổn. Cụ thể nè: cosphi = R/Z => R = 50 chẵn, tính theo em thì là 48,7
Em cảm ơn thầy ạ, em đã hiểu bài này rồi, nhưng em vẫn chưa hiểu chỗ màu đỏ em lập luận sai chỗ nào ạ :-?, theo giản đồ vecto thì nếu cos tăng thì góc phi giảm, mà phi giảm thì trục R phải dài ra chứ ạ ?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 03:12:26 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Ko phải chỗ ấy sai mà thầy muốn hỏi em xem căn cứ vào đâu mà em kết luận vậy thôi. Ok em hiểu đúng rồi. Nhưng dùng cosphi mà tính cho nhanh đừng dùng "1+tan² = 1/cos² = 1/0,6² => tan² = 16/9 = [(ZL - ZC) / (R+Ro)]² => Ro = 16,75 " thế này hơi lâu mà cồng kềnh


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc một bài điện xoay chiều ?
Gửi bởi: nhannguyen95 trong 04:01:27 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Dạ em cảm ơn thầy, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau, tính R' trước như thầy, em thấy nhanh hơn ạ :D