Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 07:17:53 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13609Tiêu đề: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 07:17:53 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
1. Khi 1 electron gặp 1 positron thì sẽ có sự hủy cặp theo phương trình [tex]e^{+} + e^{-}[/tex] ---> [tex]\gamma + \gamma[/tex]. Biết khối lượng của electron là 0,5411 MeV/c^2  và năng lượng của mỗi tia gama là 5MeV. Giả sử positron và electron có cùng động năng. Động năng của electron là:
a. 4,459MeV           b. 8,9MeV               c. 25MeV           d. 247MeV

2. Cho hạt [tex]\alpha[/tex] bắn vào hạt nhân [tex]N^{14}_{7}[/tex] đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha + N^{14}_{7}[/tex]
---> [tex]H^{1}_{1} + O^{17}_{8}[/tex]. Ta thấy hai hạt nhân sinh ra có cùng vận tốc ( cả hướng và độ lớn) thì động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là 1,56MeV. xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u ( 1u=1,66.10^(-27) kg ) gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng của phản ứng hạt nhân là:
a. -1,21MeV            b. -2,11MeV            c. 1,67MeV            d. 1,21MeV

các thầy cho em hỏi luôn là năng lượng phản ứng hạt nhân là năng lượng gì ạ? nó có phải là năng lượng liên kết hạt nhân hay là năng lượng tỏa ra (thu vào) của phản ứng hạt nhân ạ???Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:00:06 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
1. Khi 1 electron gặp 1 positron thì sẽ có sự hủy cặp theo phương trình [tex]e^{+} + e^{-}[/tex] ---> [tex]\gamma + \gamma[/tex]. Biết khối lượng của electron là 0,5411 MeV/c^2  và năng lượng của mỗi tia gama là 5MeV. Giả sử positron và electron có cùng động năng. Động năng của electron là:
a. 4,459MeV           b. 8,9MeV               c. 25MeV           d. 247MeV]


Bảo toàn năng lượng:

[tex]\Delta E+2K_e=2K\gamma \Leftrightarrow 2.0,5411\frac{MeV}{c^2}.c^2+2.K_e=2.5MeV=>K_e=4,4589MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:46:42 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
2. Cho hạt [tex]\alpha[/tex] bắn vào hạt nhân [tex]N^{14}_{7}[/tex] đứng yên gây ra phản ứng [tex]\alpha + N^{14}_{7}[/tex]
---> [tex]H^{1}_{1} + O^{17}_{8}[/tex]. Ta thấy hai hạt nhân sinh ra có cùng vận tốc ( cả hướng và độ lớn) thì động năng của hạt [tex]\alpha[/tex] là 1,56MeV. xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u ( 1u=1,66.10^(-27) kg ) gần đúng bằng số khối của nó. Năng lượng của phản ứng hạt nhân là:
a. -1,21MeV            b. -2,11MeV            c. 1,67MeV            d. 1,21MeV

Bảo toàn động lượng: [tex]\vec{P_\alpha }=\vec{P_H}+\vec{P_O}\Leftrightarrow m_\alpha \vec{v_\alpha }=m_H\vec{v_H}+m_O\vec{v_O}[/tex]

Hai hạt sinh ra cùng vận tốc => [tex]m_\alpha v_\alpha =m_Hv_H+m_Ov_O\Leftrightarrow 4v_\alpha =18v(v_H=v_O=v)[/tex]

Với [tex]v_\alpha =\sqrt{\frac{2K_\alpha }{m_\alpha }}=>v=1,36.10^6m/s[/tex]

Năng lượng phản ứng: [tex]\Delta E=\frac{1}{2}m_Hv^2+\frac{1}{2}m_Ov^2-K_\alpha =-2,218J=1,38MeV[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:50:14 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Năng lượng phản ứng là năng lượng tỏa ra hay thu vào của phản ứng hạt nhân.

Năng lượng liên kết là năng lượng dùng để liên kết các nuclon với nhau tạo thành hạt nhân nguyên tử.


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 09:08:23 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
thầy ơi nhưng mà em thắc mắc chỗ này . e nghĩ là năng lượng phản ứng phải bao gồm cả năng lượng tỏa ra (thu vào) và năng lượng liên kết cộng lại ms đúng. vì khi phản ứng hạt nhân xảy ra sẽ có sự tương tác nên cấu trúc hạt nhân sẽ bị phá vỡ và tạo thành hạt nhân mới. khi đó để phản ứng xảy ra thì cần có năng lượng phá vỡ liên kết này. tức là năng lượng phản ứng bao gồm cả năng lượng liên kết nữa. ý của em là vậy. thầy giải thích cho e đi ạ??


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:19:50 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Cho hỏi chút "tvhung" bạn là học sinh, sinh viên hay giáo viên vậy...? ~O)


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:14:08 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
thầy ơi nhưng mà em thắc mắc chỗ này . e nghĩ là năng lượng phản ứng phải bao gồm cả năng lượng tỏa ra (thu vào) và năng lượng liên kết cộng lại ms đúng. vì khi phản ứng hạt nhân xảy ra sẽ có sự tương tác nên cấu trúc hạt nhân sẽ bị phá vỡ và tạo thành hạt nhân mới. khi đó để phản ứng xảy ra thì cần có năng lượng phá vỡ liên kết này. tức là năng lượng phản ứng bao gồm cả năng lượng liên kết nữa. ý của em là vậy. thầy giải thích cho e đi ạ??

tvhung hỏi rất " ý tưởng khoa học" ^-^. Đúng như em nghĩ, cần có năng lượng phá vỡ các hạt nhân  trước phản ứng( =NL liên kết của chúng). Nhưng sau phản ứng, các hạt được tạo thành là do các nuclon " hợp lại" với nhau, lúc này cũng tỏa ra NL bằng NL liên kết.
 Mà số nuclon bảo toàn, hai loại này bằng nhau về độ lớn=> " vay " đã được " trả". Nên trong công thức bảo toàn năng lượng, rút gọn lại năng lượng chỉ còn năng lượng nghỉ và động năng của hạt nhân.

Ý kiến riêng của mình là vậy.


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 10:50:32 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
e là học sinh thầy Hiệp ak. em rất thích lời giải đáp của thầy Đạt. cám ơn các thầy nhiu