Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 12:09:17 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13607Tiêu đề: Bài tập điện xoay chiều lạ cần giải đáp
Gửi bởi: hieu266 trong 12:09:17 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Đoạn mạch theo thứ tự R, C, cuộn dây không thuần cảm; N nằm giữa R, C; điểm M giữa C va cuộn dây; R, C thay đổi được.
Đặt vào đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều [tex]u= 120\sqrt{6}\cos \omega t (V)[/tex] . Ban đầu điều chỉnh [tex]R= R_{1}[/tex] và C rất lớn thì thấy [tex]U_{AN} = U_{MB} = 120 (V)[/tex]. Sau đó điều chỉnh [tex]R= R_{2}[/tex] và [tex]C= C_{2}[/tex] thì thấy [tex]U_{AN} = 90V, U_{MB} = 180V[/tex], hệ số công suất của AM lúc này bằng bao nhiêu?

A.[tex]\frac{\sqrt{2}}{2}[/tex]                   B. [tex]\frac{1}{2}[/tex]                                  C.[tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]                         D.[tex]\frac{3}{4}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập điện xoay chiều lạ cần giải đáp
Gửi bởi: superburglar trong 11:13:33 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
sorry bạn mình không biết vẽ giản đồ bằng mt nên ban tự vẽ nhé,
dựa váo các dữ kiện [tex]U_{mach};U_{AN};U_{MB}[/tex] dùng định lí cos........từ đó tính hệ số góc của cuộn dây=60 độ.
khi Ud=180==>Ur=90 V và UL=90can3 V.hệ số công suất của đoạn mạch là cosphi=(UR+Ur)/U==>phi=30 độ.==>UL-UC=60can3==>UC=30can3==>hệ số công suất cần tim là cos30