Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 10:31:04 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13605Tiêu đề: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 10:31:04 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô va các bạn giải đáp.
Cllx ngang, m=0.2kg, k=10N/m, he so ma sat nguy =0,1. Ban đầu giữ lò xo dãn 10cm. Sau đó thả nhe. Trog thời gian từ lúc thả vật đến luc vận tốc đoi chiều thì công của lựcđàn hồi bằng?


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:52:22 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013
+ Độ giảm biên độ sau nửa chu kì: [tex]\Delta A=\frac{2\mu mg}{k}=0,04m[/tex]
+ Sau nửa chu kì dao động vật đổi chiều và biên độ lúc này là [tex]A_{1}=A-\Delta A=0,06m[/tex]
+ Công của lực đàn hồi từ khi thả đến khi vật đổi chiều: [tex]A=\frac{1}{2}kA^{2}-\frac{1}{2}kA_{1}^{2}=0,032J[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 11:57:54 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013
 thua thay . Tai sao ko có công của luc ma sat mà năng lươg gjam laj chj co cog cua luc dan hoj a


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:09:11 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
thua thay . Tai sao ko có công của luc ma sat mà năng lươg gjam laj chj co cog cua luc dan hoj a
Ở đây bắt tính công của lực đàn hồi thì cứ thế mà áp dụng công thức công của lực đàn hồi thôi
Còn nếu em muốn có công của lực ma sát thì áp dụng công thức độ biến thiên động năng bằng tổng công của ngoại lực => kết quả cũng như vậy
Chú ý độ biến thiên động năng ở đây bằng 0 nên dẫn đến A(ms) + A(đh) = 0 => A(đh) = -A(ms) = muy.m.g.S = muy.m.g.(A + A1) = 0,032J


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Thuy203 trong 09:41:46 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Thưa thầy, nếu đề bài vẫn nhu thế,thay  thành tại lúc vận tốc bắt đầu giảm( độ gjảm động năng khác  0 thj gjai quyết ntn a


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ khó cần giài đáp
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 09:55:09 AM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Vẫn công thức công lực đàn hồi mà CHƠI A = 0,5kA^2 - 0,5kx^2 (x = muy.m.g/k)
Hoặc định lí động năng tương tự trên
P/S: cứ theo công thức lực đàn hồi mà làm