Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: lnanhkhoa trong 12:08:39 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13598Tiêu đề: điện từ trường
Gửi bởi: lnanhkhoa trong 12:08:39 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây tròn bán kính 0,05m có 12 vòng dây,cường độ dòng qua mỗi vòng dây là 0,3A.cuộc dây có thể quay tự do quanh trục x và được đặt trong một từ trường đều hướng theo trục z,có độ lớn 0,75T.tìm momen lực tác động lên cuộn dây hợp 1 góc anpha = 20 độ với mặt phẳng xy
A. 7,25.10^-3 i N.m
B -7,25.10^-3 i N.m
C 6,32.10^-3 j N.m
D 7,25.10^-3 k N.m
đáp án là B,ai giúp e với
(http://nu4.upanh.com/b4.s35.d2/425d65cc2bab9dafd0c2cee05aa6c6da_52534164.hinh.jpg)


Tiêu đề: Trả lời: điện từ trường
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:39:11 PM Ngày 13 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây tròn bán kính 0,05m có 12 vòng dây,cường độ dòng qua mỗi vòng dây là 0,3A.cuộc dây có thể quay tự do quanh trục x và được đặt trong một từ trường đều hướng theo trục z,có độ lớn 0,75T.tìm momen lực tác động lên cuộn dây hợp 1 góc anpha = 20 độ với mặt phẳng xy
A. 7,25.10^-3 i N.m
B -7,25.10^-3 i N.m
C 6,32.10^-3 j N.m
D 7,25.10^-3 k N.m
đáp án là B,ai giúp e với
(http://nu4.upanh.com/b4.s35.d2/425d65cc2bab9dafd0c2cee05aa6c6da_52534164.hinh.jpg)
[tex]M=BIL.(R/2).sin(\alpha) (L=2\pi.R)[/tex]
(Em thế số ra ĐA B)


Tiêu đề: Trả lời: điện từ trường
Gửi bởi: lnanhkhoa trong 09:13:45 PM Ngày 14 Tháng Một, 2013
Một cuộn dây tròn bán kính 0,05m có 12 vòng dây,cường độ dòng qua mỗi vòng dây là 0,3A.cuộc dây có thể quay tự do quanh trục x và được đặt trong một từ trường đều hướng theo trục z,có độ lớn 0,75T.tìm momen lực tác động lên cuộn dây hợp 1 góc anpha = 20 độ với mặt phẳng xy
A. 7,25.10^-3 i N.m
B -7,25.10^-3 i N.m
C 6,32.10^-3 j N.m
D 7,25.10^-3 k N.m
đáp án là B,ai giúp e với
(http://nu4.upanh.com/b4.s35.d2/425d65cc2bab9dafd0c2cee05aa6c6da_52534164.hinh.jpg)
[tex]M=BIL.(R/2).sin(\alpha) (L=2\pi.R)[/tex]
(Em thế số ra ĐA B)
dạ.e cám ơn thầy,nhưng là 2R thì mới đúng chứ ko phải R/2.cho e hỏi 1 cái nữa được không?em không hình dung ra được cái hình,sao lại ra âm,và theo chiều i?