Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: niemkieuloveahbu trong 10:14:21 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13586Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (P2).
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 10:14:21 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Có vài câu điện, con lắc trong đề thi thử của trường, em chưa tìm được hướng giải,mong các thầy cô cùng các bạn chỉ dùm ạ,em cảm ơn.

Câu 4: Khi dòng điện trong cuộn dây thuần cảm biến đổi 1 lượng [tex]\Delta I=1A[/tex] trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=0,6s[/tex], thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động tự cảm 0,2mV. Hỏi mạch dao động được cấu tạo từ cuộn dây đó và tụ điện có C=14100pF có thể bức xạ sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?

[tex]A. 2450,6 m[/tex]                           [tex]B. 3187,7 m[/tex]                        [tex]C. 4084,4 m[/tex]                               [tex]D.77496 m[/tex]

Câu 5: Hai con lắc đơn cùng khối lượng m, cùng chiều dài dây treo, dao động cùng biên độ góc là [tex]10^{\circ}[/tex], tại cùng một nơi trên mặt đất với điện trường có phương thẳng đứng. Con lắc 1 tích điện, con lắc 2 không tích điện. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 4 dao động toàn phần, con lắc 2 thực hiện 5 dao động toàn phần. Vậy tỉ số giữa lực căng cực đại của dây treo con lắc 1 với con lắc 2 là:

A.0,52                                                   B. 1,56                                                     C.0,64                                                    D.0,84

Câu 6: Con lắc đơn tích điện q=0,1mC, m=100 g, treo trên dây dài l=50cm. Điện trường đều hướng thắng đứng xuống dưới,E=10kV/m. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]. Ban đầu đưa con lắc ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo lập với phương thẳng đứng góc [tex]4^{\circ}[/tex] và truyền vận tốc 30cm/s hướng ra xa vị trí cân bằng. Vậy quãng đường vật đi được sau thời gian 5,7 s là:

A. 135,1cm                                            B. 132,5 cm                                              C. 131,9cm                                             D. 130,8 cm

Em cảm ơn,^^.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (P2).
Gửi bởi: Điền Quang trong 10:17:22 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Chúng tôi đả sửa tên lại, đề nghị em đặt tên ngắn thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (P2).
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:44:39 AM Ngày 12 Tháng Một, 2013
Câu 4: Khi dòng điện trong cuộn dây thuần cảm biến đổi 1 lượng [tex]\Delta I=1A[/tex] trong khoảng thời gian [tex]\Delta t=0,6s[/tex], thì trong cuộn dây xuất hiện suất điện động tự cảm 0,2mV. Hỏi mạch dao động được cấu tạo từ cuộn dây đó và tụ điện có C=14100pF có thể bức xạ sóng điện từ có bước sóng bằng bao nhiêu?
[tex]A. 2450,6 m[/tex]                           [tex]B. 3187,7 m[/tex]                        [tex]C. 4084,4 m[/tex]                               [tex]D.77496 m[/tex]

[/quote]
/tex]

Độ tự cảm của ống dây tính theo : [tex]E_{tc}=L\frac{\left|\Delta i \right|}{\Delta t}\rightarrow L[/tex]

Có L thì tính được bước sóng


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (P2).
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 05:56:47 AM Ngày 12 Tháng Một, 2013
Câu 5: Hai con lắc đơn cùng khối lượng m, cùng chiều dài dây treo, dao động cùng biên độ góc là [tex]10^{\circ}[/tex], tại cùng một nơi trên mặt đất với điện trường có phương thẳng đứng. Con lắc 1 tích điện, con lắc 2 không tích điện. Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 4 dao động toàn phần, con lắc 2 thực hiện 5 dao động toàn phần. Vậy tỉ số giữa lực căng cực đại của dây treo con lắc 1 với con lắc 2 là:
A.0,52                                                   B. 1,56                                                     C.0,64                                                    D.0,84
[/quote]
Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc 1 thực hiện được 4 dao động toàn phần, con lắc 2 thực hiện 5 dao động toàn phần nên ta được g = 16g'/25. Vì 2 con lắc cùng m, biên độ nên đây cũng là tỉ số Tmax (ĐA: C)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (P2).
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:17:00 AM Ngày 12 Tháng Một, 2013
Câu 6: Con lắc đơn tích điện q=0,1mC, m=100 g, treo trên dây dài l=50cm. Điện trường đều hướng thắng đứng xuống dưới,E=10kV/m. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex]. Ban đầu đưa con lắc ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo lập với phương thẳng đứng góc [tex]4^{\circ}[/tex] và truyền vận tốc 30cm/s hướng ra xa vị trí cân bằng. Vậy quãng đường vật đi được sau thời gian 5,7 s là:
A. 135,1cm                                            B. 132,5 cm                                              C. 131,9cm                                             D. 130,8 cm
[/quote]
Chu kỳ con lắc khi đặt trong điện trường:
[tex]T'=2\pi \sqrt{\frac{l}{g+\frac{qE}{m}}}[/tex] = 1s
Biên độ con lắc: (em tự tính - dựa vào công thức độc lập - nhớ phải đổi về biên độ cong hoặc dùng công thức v = [tex]\sqrt{2gl(cos\alpha -cos\alpha _{o})}[/tex])
Ta thấy t = 5,7T = 5T +0,5T+ 0,2T
Quãng đường đi: S = 22A+s'
S' là quãng đường đi từ (- 4 độ) đến biên (-) lần đầu tiên (có biên độ em dùng đường tròn tính)