Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: niemkieuloveahbu trong 10:07:40 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13585Tiêu đề: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (1).
Gửi bởi: niemkieuloveahbu trong 10:07:40 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Có vài câu điện, con lắc trong đề thi thử của trường, em chưa tìm được hướng giải,mong các thầy cô cùng các bạn chỉ dùm ạ,em cảm ơn.

Câu 1:

Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có điện áp hai đầu (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=U\sqrt{2}cos(\omega%20t).}). Tại thời điểm t1, có các giá trị tức thời:(http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=-10\sqrt{3}%20V,%20u_C=30\sqrt{3}%20V,%20u_R=15V.) Tại thời điểm t2 có các giá trị tức thời (http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=20V,%20u_C=-60%20V,%20u_R=0V.). Tìm [tex]U_o[/tex]?

A. 30V                                                B.50V                                               C. 40V                                                    D.60V

Câu 2: Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C theo thứ tự trên mắc nối tiếp với [tex]2L>CR^2[/tex]. Gọi M  là điểm nối giữa cuộn dây L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức [tex]u=U\sqrt{2}cos(\omega t)[/tex] với [tex]\omega[/tex] thay đổi được. Thay đổi [tex]\omega[/tex] để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là cực đại, khi đó [tex](U_C)_{max}=\frac{5U}{4}[/tex]
Hệ số công suất của đoạn mạch AM:

[tex]A. \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]                  [tex]B. \frac{1}{\sqrt{3}}[/tex]                [tex]C. \frac{2}{\sqrt{7}}[/tex]                       [tex]D. \frac{1}{\sqrt{7}}[/tex]

Bài này giải dùm em bằng giản đồ ạ,:)

Câu 3: Con lắc đơn tích điện [tex]q=50 \muC,m=50g[/tex], treo trên dây dài l=9cm. Điện trường đều theo phương ngang, [tex]E=10kV/m[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex] . Tại thời điểm ban đầu con lắc được đưa lệch khỏi vị trí cân bằng, theo chiều điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [tex]54^{\circ}[/tex] rồi thả nhẹ. Sau thời gian 2,3 s từ khi thả thì góc giữa dây treo và phương thẳng đứng là:

[tex]A.52,3^{\circ}[/tex]                         [tex]B.7,3^{\circ}[/tex]                        [tex]C. 37,7^{\circ}[/tex]                          [tex]C. 46,7^{\circ}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử(1).
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:18:53 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Câu 1:
Một đoạn mạch không phân nhánh RLC có điện áp hai đầu (http://latex.codecogs.com/gif.latex?\mathbf{u=U\sqrt{2}cos(\omega%20t).}). Tại thời điểm t1, có các giá trị tức thời:(http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=-10\sqrt{3}%20V,%20u_C=30\sqrt{3}%20V,%20u_R=15V.) Tại thời điểm t2 có các giá trị tức thời (http://latex.codecogs.com/gif.latex?u_L=20V,%20u_C=-60%20V,%20u_R=0V.). Tìm [tex]U_o[/tex]?
A. 30V                                                B.50V                                               C. 40V                                                    D.60V
HD:
+ Tại t2: [tex]\frac{u_{L}^{2}}{U_{0L}^{2}}+\frac{u_{R}^{2}}{U_{0R}^{2}}=1\Rightarrow U_{0L}=20V[/tex], tương tự suy ra [tex]U_{0C}=60V[/tex]
+ Tại t1: [tex]\frac{u_{L}^{2}}{U_{0L}^{2}}+\frac{u_{R}^{2}}{U_{0R}^{2}}=1\Rightarrow U_{0R}=30V[/tex]
+ Áp dụng công thức hiệu điện thế suy ra U0 = 50VTiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (1).
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:28:17 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Câu 3: Con lắc đơn tích điện [tex]q=50 \muC,m=50g[/tex], treo trên dây dài l=9cm. Điện trường đều theo phương ngang, [tex]E=10kV/m[/tex]. Lấy [tex]g=10m/s^2[/tex] . Tại thời điểm ban đầu con lắc được đưa lệch khỏi vị trí cân bằng, theo chiều điện trường sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc [tex]54^{\circ}[/tex] rồi thả nhẹ. Sau thời gian 2,3 s từ khi thả thì góc giữa dây treo và phương thẳng đứng là:

[tex]A.52,3^{\circ}[/tex]                         [tex]B.7,3^{\circ}[/tex]                        [tex]C. 37,7^{\circ}[/tex]                          [tex]C. 46,7^{\circ}[/tex]
+Vị trí cân bằng, dây treo hợp phương đứng 1 góc :
[tex]tan(\alpha)=qE/mg ==> \alpha=45.==> g'=g/cos(45)=10\sqrt{2}[/tex]
+Khi kéo con lắc lệch [tex]54^0 ==> \alpha_0=9^0, T=2\pi.\sqrt{l/g'}=0,5[/tex]
+t=2,3s = 4T + 3T/5 ==> dùng vecto quay em sẽ tìm được góc [tex]\alpha=-7,28^0[/tex] ==> góc hợp dây và phương đứng là 45-7,28=37,72 độ


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (1).
Gửi bởi: superburglar trong 02:19:12 PM Ngày 12 Tháng Một, 2013
bài 2 của c giải bằng đại số thì được chứ vẽ giản đố dạng này thì.... 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Dao động, điện xoay chiều trong đề thi thử (1).
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 02:25:07 PM Ngày 12 Tháng Một, 2013
bài 2 của c giải bằng đại số thì được chứ vẽ giản đố dạng này thì.... 8-x 8-x 8-x
Không phải khi nào dùng giản đồ vecto cũng lợi hơn đại số... ~O)