Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hieu266 trong 03:26:48 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13574Tiêu đề: Bài dao động tắt dần cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: hieu266 trong 03:26:48 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang có k= 500 N/m, m= 50 g. Hệ số ma sát muy= 0,3. Kéo vật ra khỏi VTCB 1cm rồi thả không vận tốc đầu. Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB 1 khoảng bao nhiêu?
      A. 0,03 cm.                        B. 0,3 cm.                            C. 0,02 cm.                            D. 0,2 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động tắt dần cần mọi người giúp đỡ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 03:40:22 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang có k= 500 N/m, m= 50 g. Hệ số ma sát muy= 0,3. Kéo vật ra khỏi VTCB 1cm rồi thả không vận tốc đầu. Vật dừng lại ở vị trí cách VTCB 1 khoảng bao nhiêu?
      A. 0,03 cm.                        B. 0,3 cm.                            C. 0,02 cm.                            D. 0,2 cm

Sau 1/4 T biên giảm [tex]x_0=\frac{\mu mg}{k}=0,03cm[/tex]
Sau 1T biên giảm [tex]\Delta A=\frac{4\mu mg}{k}=0,12cm[/tex]

Sau 8T thì biên giảm 8.0,12=0,96cm => còn lại A'= 0,04cm.

Gọi x là khoảng cách từ vị trí dừng đến vị trí lò xo không biến dạng, bảo toàn năng lượng
TH1: chưa qua O,dừng lại cách O đoạn x

[tex]\frac{1}{2}kA'^2-\frac{1}{2}kx^2=\mu mg(A'-x)=>x=0,02cm[/tex]

TH2: đã qua O, dừng lại cách O đoạn x

hoặc [tex]\frac{1}{2}kA'^2-\frac{1}{2}kx^2=\mu mg(A'+x)=>x <0[/tex]  loại trường hợp này.