Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missoknhoc trong 03:05:11 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13573Tiêu đề: Bài tập mạch điện dao động khó cần thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: missoknhoc trong 03:05:11 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
mạch dao động điện từ tự do , có 3 mạch lam may thu lần lượt là C1,C2,C3 : L1>L2>L3, VÀ 1/3 C1= 0.5C2=C3.Hỏi bước sống lần lượt của 3 mạch là;
A. lamda1>lamda2>lamda3  B 1>3>2    C 3>1>2     D 3>2>1.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập mạch điện dao động khó cần thầy cô giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 03:40:51 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
mạch dao động điện từ tự do , có 3 mạch lam may thu lần lượt là C1,C2,C3 : L1>L2>L3, VÀ 1/3 C1= 0.5C2=C3.Hỏi bước sống lần lượt của 3 mạch là;
A. lamda1>lamda2>lamda3  B 1>3>2    C 3>1>2     D 3>2>1.
Ta có: 1/3 C1= 0.5C2=C3. = a suy ra C1 = 3a; C2 = 2a; C3=a
[tex]\lambda _{1}=2\pi c\sqrt{3aL_{1}}; \lambda _{2}=2\pi c\sqrt{2aL_{2}}; \lambda _{3}=2\pi c\sqrt{aL_{3}}[/tex]
Suy ra A