Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: missoknhoc trong 02:13:33 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13570Tiêu đề: Bài Tập về mạch dao động ( cần thầy cô ban bè giúp đỡ )
Gửi bởi: missoknhoc trong 02:13:33 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
mạch dao động lí tưởng L1C1 có F1 , L2C2 có F2 biết F1=F2. mắc nối 2 mạch đó với nhau F=??


Tiêu đề: Trả lời: Bài Tập về mạch dao động ( cần thầy cô ban bè giúp đỡ )
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:31:42 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
mạch dao động lí tưởng L1C1 có F1 , L2C2 có F2 biết F1=F2. mắc nối 2 mạch đó với nhau F=??
C1ntC2 ==>[tex]C=\frac{C1.C2}{C1+C2}[/tex]
gt f1=f2 ==> L1C1=L2C2
[tex]T=2\pi.\sqrt{(L1+L2)C}=2\pi.\sqrt{(L1C1C2+L2C1C2)/(C1+C2)}[/tex]
[tex]==> T=2\pi.\sqrt{L2C2(C1+C2)/(C1+C2)}=2\pi.\sqrt{L2C2}[/tex]
==> T=T2 ==> f=f2