Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: cay da trong 07:15:44 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13558Tiêu đề: Tích phân.
Gửi bởi: cay da trong 07:15:44 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
[tex]\int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{}[/tex] [tex]\sqrt[3]{cot^{5}x}[/tex]dx. ai giúp giùm mình mình làm mãi mà không ra


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: mark_bk99 trong 04:24:19 PM Ngày 11 Tháng Một, 2013
[tex]\int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{}[/tex] [tex]\sqrt[3]{cot^{5}x}[/tex]dx. ai giúp giùm mình mình làm mãi mà không ra
Thử đặt t= tanx xem nào  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Tích phân.
Gửi bởi: anhchangwin1995 trong 09:11:50 PM Ngày 15 Tháng Một, 2013
[tex]\int_{\frac{\pi }{3}}^{\frac{\pi }{2}}{}[/tex] [tex]\sqrt[3]{cot^{5}x}[/tex]dx. ai giúp giùm mình mình làm mãi mà không ra
Thử đặt t= tanx xem nào  ^-^
t=tanX thì đổi cận kiểu gì?