Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 05:00:25 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13557Tiêu đề: bài phóng xạ hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 05:00:25 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
 [tex]U_{238}[/tex] và [tex]U_{235}[/tex] là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã lần lượt là [tex]T1= 4,5. 10^{9}[/tex] năm và [tex]T2= 7,13. 10^{8}[/tex] năm. Hiện nay, trong quặng urani thiên nhiên có lẫn [tex]U_{238}[/tex] và [tex]U_{235}[/tex] theo tỉ lệ số nguyên tử là 140 : 1. Giả thiết ở thời điểm hình thành trái đất tỉ lệ này là 1 : 1. Tuổi của trái đất là:
a.[tex]8.10^{9}[/tex] năm
b. [tex]9.10^{8}[/tex] năm
c. [tex]6.10^{9}[/tex] năm
d. [tex]2.10^{8}[/tex] nămTiêu đề: Trả lời: bài phóng xạ hạt nhân cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:13:24 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Xem bài giải tại đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7859.0