Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nusloveog trong 11:13:15 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13546Tiêu đề: Thắc mắc về dao động điều hòa
Gửi bởi: nusloveog trong 11:13:15 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Cho mình hỏi
Vật dao động điều hoà biên độ A và chu kì T. Trong nửa chu kì, khoảng thời gian mà tốc độ trung bình v[TEX]tb[/TEX][TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX] là [TEX]\frac{2}{3}[/TEX](s). Tính [TEX]Smax[/TEX],[TEX]Smin[/TEX] trong [tex]\large\Delta[/tex]t=[TEX]\frac{5}{6}[/TEX]s.

Phần này mình không hiểu lắm về vận tốc trung bình [TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX] là như thế nào, rất mong mọi người hướng dẫn mình bài này

Nhân đây mình cũng xin hỏi câu này Một vật dao động điều hòa với A=10cm. Smin vật đi được trong 1,5 s là 30cm. Tốc độ của vật tại thời điểm kết thúc quãng đường là bao nhiêu?

Mình tính thế này 2A + 2A(1-cos[tex]\alpha[/tex]) =30  
[tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]\alpha[/tex]=60

 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\frac{T}{2}[/tex] + [tex]\frac{T}{3}[/tex] = 1,5

[tex]\Rightarrow[/tex]T=1,8s. Đến đây mình bí  mhu-) Không biết có đúng không nữa.


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:01:50 AM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Cho mình hỏi
Vật dao động điều hoà biên độ A và chu kì T. Trong nửa chu kì, khoảng thời gian mà tốc độ trung bình v[TEX]tb[/TEX][TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX] là [TEX]\frac{2}{3}[/TEX](s). Tính [TEX]Smax[/TEX],[TEX]Smin[/TEX] trong [tex]\large\Delta[/tex]t=[TEX]\frac{5}{6}[/TEX]s.
thực ra thầy cũng chưa hiểu giả thiết, khi nói vtb là ta nói đến QĐ và TG đi được ==> GT cho 1/2 chu kỳ và cho S=2A ==> vtb là hằng số mà lại có cái Gt biên đổi trong TG 2/3s (đây là GT khó hiểu)


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:08:41 AM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Nhân đây mình cũng xin hỏi câu này Một vật dao động điều hòa với A=10cm. Smin vật đi được trong 1,5 s là 30cm. Tốc độ của vật tại thời điểm kết thúc quãng đường là bao nhiêu?

Mình tính thế này 2A + 2A(1-cos[tex]\alpha[/tex]) =30  
[tex]\Rightarrow[/tex]  [tex]\alpha[/tex]=60

 [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\frac{T}{2}[/tex] + [tex]\frac{T}{3}[/tex] = 1,5

[tex]\Rightarrow[/tex]T=1,8s. Đến đây mình bí  mhu-) Không biết có đúng không nữa.
em làm đúng rồi, làm tiếp tục thì em thấy vật này bắt buộc được xuất phát từ x=-A/2 hay A/2 và kết thúc theo GT là x=A/2 hay -A/2. ==> tốc độ lúc đầu và sau bằng nhau ==> [tex]A^2=A^2/4+v^2/(2\pi/1,8)^2 ==> v[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động điều hòa
Gửi bởi: nusloveog trong 12:11:35 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Cho mình hỏi
Vật dao động điều hoà biên độ A và chu kì T. Trong nửa chu kì, khoảng thời gian mà tốc độ trung bình v[TEX]tb[/TEX][TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX] là [TEX]\frac{2}{3}[/TEX](s). Tính [TEX]Smax[/TEX],[TEX]Smin[/TEX] trong [tex]\large\Delta[/tex]t=[TEX]\frac{5}{6}[/TEX]s.
thực ra thầy cũng chưa hiểu giả thiết, khi nói vtb là ta nói đến QĐ và TG đi được ==> GT cho 1/2 chu kỳ và cho S=2A ==> vtb là hằng số mà lại có cái Gt biên đổi trong TG 2/3s (đây là GT khó hiểu)
Thưa thầy, em đánh thiếu đề bài,  v[TEX]tb[/TEX][TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX]v, em đánh thiếu chữ v. Như vậy bài này giải quyết như thế nào ạ?


Tiêu đề: Trả lời: Thắc mắc về dao động điều hòa
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:37:28 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Thưa thầy, em đánh thiếu đề bài,  v[TEX]tb[/TEX][TEX]\geq[/TEX][TEX]\frac{4}{\pi\sqrt{3}}[/TEX]v, em đánh thiếu chữ v. Như vậy bài này giải quyết như thế nào ạ?
Vậy thì câu này giống 1 câu trong đề thi 2012 vừa rồi, em tìm trên diễn đàn có đấy