Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vinhbkis trong 10:34:33 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13545Tiêu đề: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:34:33 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:23:07 AM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em

Trong giao thoa 2 nguồn kết hợp có cùng biên độ, trên đường nối 2 nguồn hình ảnh giao thoa có tính chất giống sóng dừng ==> mội cực đại sẽ có 2 vị trí có cùng biên độ và đối xứng qua cực đại đó.
==> Số cực đại trên MN: MN/\lambda=5 ==> CĐ là 9 (nếu tính nguồn 11)==> số điểm có biên độ 5mm là 18 + 2 điểm=20


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 12:46:36 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em

Trong giao thoa 2 nguồn kết hợp có cùng biên độ, trên đường nối 2 nguồn hình ảnh giao thoa có tính chất giống sóng dừng ==> mội cực đại sẽ có 2 vị trí có cùng biên độ và đối xứng qua cực đại đó.?
==> Số cực đại trên MN: MN/\lambda=5 ==> CĐ là 9 (nếu tính nguồn 11)==> số điểm có biên độ 5mm là 18 + 2 điểm=20
Cảm ơn thầy đã trả câu hỏi của em, nhưng em vẫn còn thắc mắc:
- Số CD ở bài này là 8 chứ thầy, nếu không xét 2 nguồn.
- Nếu gặp những bài tương tự, hỏi tìm điểm có biên độ giống nguồn thì phải tìm số CD và *2 ạ, điều này luôn đúng ạ(không tính 2 nguồn)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: superburglar trong 12:52:40 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
phương pháp của mình làm dạng này là vẽ hình---> vẽ đường thẳng bất kì không qua cực đại---> rồi đếm thôi =)).c cứ làm như t bảo xem có ra 20 điểm không =)) =)) =))


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 01:04:50 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
phương pháp của mình làm dạng này là vẽ hình---> vẽ đường thẳng bất kì không qua cực đại---> rồi đếm thôi =)).c cứ làm như t bảo xem có ra 20 điểm không =)) =)) =))
Cảm ơn cậu! Vẽ ra đúng là 20 điểm, hiểu rõ cả 2 cách thì làm được nhiều bài hơn.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: superburglar trong 01:07:33 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
2 cách là một thôi c.vấn đề làm sao cho dễ nhìn thôi c ak :.))


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 05:06:23 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
2 cách là một thôi c.vấn đề làm sao cho dễ nhìn thôi c ak :.))
Thầy đang giải thích cho tớ, cậu bình tĩnh. Còn vướng mắc khó chịu lắm!


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:36:06 PM Ngày 10 Tháng Một, 2013
Cảm ơn thầy đã trả câu hỏi của em, nhưng em vẫn còn thắc mắc:
- Số CD ở bài này là 8 chứ thầy, nếu không xét 2 nguồn.
- Nếu gặp những bài tương tự, hỏi tìm điểm có biên độ giống nguồn thì phải tìm số CD và *2 ạ, điều này luôn đúng ạ(không tính 2 nguồn)
+ Còn phải xét đến vị trí CĐ có gần nguồn hay xa nguồn nữa, VD cực đại gần nguồn nhất cách nguồn một khoảng x mà điểm có biên độ thỏa mãn cách cực đại gần nhất là y, mà y>x thì chắc chắn đối với cực đại này không thể x2
+ Nếu muốn làm an toàn em nên kiểm tra khoảng cách cực đại gần nguồn và khoảng cách từ điểm thỏa mãn đến nguồn, hoặc em làm bình thường dựa trên công thức biên độ tổng hợp sóng ==> tìm biểu thức d1-d2 ==> chặn nghiệm trên S1S2.
+ Bài trên nếu tính 2 nguồn là 11 ==> cực đại ở 2 nguồn có 2 điểm có biên độ bằng nguồn, nhưng 1 điểm nằm trong S1S2 còn 1 điểm nằm ngoài không nhận. Do vậy ta mới có 9x2+2=20.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: lina trong 05:33:47 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em

Trong giao thoa 2 nguồn kết hợp có cùng biên độ, trên đường nối 2 nguồn hình ảnh giao thoa có tính chất giống sóng dừng ==> mội cực đại sẽ có 2 vị trí có cùng biên độ và đối xứng qua cực đại đó.
==> Số cực đại trên MN: MN/\lambda=5 ==> CĐ là 9 (nếu tính nguồn 11)==> số điểm có biên độ 5mm là 18 + 2 điểm=20

hình như thầy nhầm bài này ,số điểm cực đại ở bài này ,em làm kiểu j cũng ra 10 điểm ??? ???


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 05:47:42 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em

Trong giao thoa 2 nguồn kết hợp có cùng biên độ, trên đường nối 2 nguồn hình ảnh giao thoa có tính chất giống sóng dừng ==> mội cực đại sẽ có 2 vị trí có cùng biên độ và đối xứng qua cực đại đó.
==> Số cực đại trên MN: MN/\lambda=5 ==> CĐ là 9 (nếu tính nguồn 11)==> số điểm có biên độ 5mm là 18 + 2 điểm=20

hình như thầy nhầm bài này ,số điểm cực đại ở bài này ,em làm kiểu j cũng ra 10 điểm ??? ???
Độ lệch pha : [tex]\Delta \varphi = 2\pi(d1-d2)/\lambda + \pi/2.[/tex]
Để [tex]aM=a ==> \Delta \varphi = 2\pi/3 + k2\pi[/tex] và [tex]\Delta \varphi = -2\pi/3 + k2\pi[/tex]
==> [tex]d1-d2 = (1/12+k)\lambda[/tex] và [tex]d1-d2=(-7/12+k)\lambda[/tex]
Chặng nghiệm:
Th1:
-5 - 1/12 < k < 5-1/12 ==> k={-5,..,4} ==> 10 điểm thỏa
Th2:
-5+7/12<k<5+1/3 ==> k={-4,..,5} ==> 10 điểm thỏa
Vậy có 20 điểm thỏa


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:52:46 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Hai nguồn phát sóng điểm M,N cách nhau 10cm dao động ngược pha nhau, cùng biên độ là 5mm và tạo ra một hệ vân giao thoa trên mặt nước. v= 0,4m/s
f=20Hz. Số các số điểm có biên độ 5mm trên đường nối 2 nguồn là?
Mong các thầy/ cô/ bạn giúp em

Trong giao thoa 2 nguồn kết hợp có cùng biên độ, trên đường nối 2 nguồn hình ảnh giao thoa có tính chất giống sóng dừng ==> mội cực đại sẽ có 2 vị trí có cùng biên độ và đối xứng qua cực đại đó.
==> Số cực đại trên MN: MN/\lambda=5 ==> CĐ là 9 (nếu tính nguồn 11)==> số điểm có biên độ 5mm là 18 + 2 điểm=20

hình như thầy nhầm bài này ,số điểm cực đại ở bài này ,em làm kiểu j cũng ra 10 điểm ??? ???
Độ lệch pha : [tex]\Delta \varphi = 2\pi(d1-d2)/\lambda.[/tex]
Để [tex]aM=a ==> \Delta \varphi = 2\pi/3 + k2\pi[/tex] và [tex]\Delta \varphi = -2\pi/3 + k2\pi[/tex]
==> [tex]d1-d2 = (1/3+k)\lambda[/tex] và [tex]d1-d2=(-1/3+k)\lambda[/tex]
Chặng nghiệm:
Th1:
-5 - 1/3 < k < 5-1/3 ==> k={-5,..,4} ==> 10 điểm thỏa
Th2:
-5+1/3<k<5+1/3 ==> k={-4,..,5} ==> 10 điểm thỏa
Vậy có 20 điểm thỏa
Đề có cho thêm là 2 nguồn ngược pha mà thầy, ở đây thầy làm cùng pha thì phải ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:56:33 PM Ngày 25 Tháng Ba, 2013
Em thấy thêm 1 cái lạ nữa là những dạng bài này em toàn thấy 1 họ nghiệm, vẫn ra kết quả đúng, còn bài này em vẫn làm thế, mà lại ra 10 (Sai). Thế là thế nào nhỉ [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:46:52 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Đề có cho thêm là 2 nguồn ngược pha mà thầy, ở đây thầy làm cùng pha thì phải ^-^
thầy nhầm đã sửa rồi.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:49:39 AM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Em thấy thêm 1 cái lạ nữa là những dạng bài này em toàn thấy 1 họ nghiệm, vẫn ra kết quả đúng, còn bài này em vẫn làm thế, mà lại ra 10 (Sai). Thế là thế nào nhỉ [-O<
nếu em dùng CT phương trình sóng VD: u=2acos(...)cos(...) thì khi em cho biên độ bằng a em lưu ý phải có 2 nghiệm
là 2acos(...)=a và 2acos(...)=-a. do vậy luôn có 2 họ nghiệm chứ em


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: vinhbkis trong 10:08:52 PM Ngày 26 Tháng Ba, 2013
Em thấy thêm 1 cái lạ nữa là những dạng bài này em toàn thấy 1 họ nghiệm, vẫn ra kết quả đúng, còn bài này em vẫn làm thế, mà lại ra 10 (Sai). Thế là thế nào nhỉ [-O<
nếu em dùng CT phương trình sóng VD: u=2acos(...)cos(...) thì khi em cho biên độ bằng a em lưu ý phải có 2 nghiệm
là 2acos(...)=a và 2acos(...)=-a. do vậy luôn có 2 họ nghiệm chứ em

Em thử giải bằng viết phương trình sóng và lấy 2 họ nghiệm thì ra kết quả 20 luôn ạ. Nhưng trong cách giải của thầy khi cho aM= a rồi suy ra góc, em chưa hiểu lắm ạ, chắc tại thầy làm tắt quá. :D

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập sóng cơ 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:22:27 AM Ngày 27 Tháng Ba, 2013
Em thấy thêm 1 cái lạ nữa là những dạng bài này em toàn thấy 1 họ nghiệm, vẫn ra kết quả đúng, còn bài này em vẫn làm thế, mà lại ra 10 (Sai). Thế là thế nào nhỉ [-O<
nếu em dùng CT phương trình sóng VD: u=2acos(...)cos(...) thì khi em cho biên độ bằng a em lưu ý phải có 2 nghiệm
là 2acos(...)=a và 2acos(...)=-a. do vậy luôn có 2 họ nghiệm chứ em

Em thử giải bằng viết phương trình sóng và lấy 2 họ nghiệm thì ra kết quả 20 luôn ạ. Nhưng trong cách giải của thầy khi cho aM= a rồi suy ra góc, em chưa hiểu lắm ạ, chắc tại thầy làm tắt quá. :D
Công thức viết PT bị hạn chế nếu 2 nguồn khác biên độ thì nguy, nên biết thêm CT tổng quát
[tex]A^2=A_1^2+A_2^2+2A_1.A_2.cos(\Delta \varphi)[/tex]