Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: mashjmaro trong 05:10:32 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13540Tiêu đề: Bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: mashjmaro trong 05:10:32 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A
2)Trong dao động điều hoà của một vật thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí động năng bằng thế năng là 0,09s. Giả sử tại thời một thời điểm vật đi qua vị trí có thế năng Wt , động năng Wđ và sau đó thời gian Δt vật đi qua vị trí có động năng tăng gấp 3 lần, thế năng giảm 3 lần. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng
A. 0,06s   B. 0,18s.   C. 0,03s;   D. 0,12s
3)Một vật có khối lượng m=100g được tích điện tích q=10^-6C gắn vào lò xo có độ cứng k=40N/m đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Ban đầu người ta thiết lập một điện trường nằm ngang, có hướng trùng với trục của lò xo, có cường độ E=8.105V/m, khi đó vật đứng yên ở vị trí cân bằng. Người ta đột ngột ngắt điện trường. Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 12,5cm.   B. 2,5cm;   C. 4cm;   D. 2cm;
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:23:42 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
1)Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Cho vật dao động điều hoà với biên độ A và khi vật ở vị trí cao nhất lò xo không biến dạng. Khi vật đến vị trí thấp nhất người ta gắn nhẹ một vật có khối lượng 4m lên vật m, sau đó vật tiếp tục dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 3A;   B. 5A;   C. A;   D. 4A
Em xem bài tương tự ở đây:
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9107.0
Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:28:24 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
2)Trong dao động điều hoà của một vật thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật đi qua vị trí động năng bằng thế năng là 0,09s. Giả sử tại thời một thời điểm vật đi qua vị trí có thế năng Wt , động năng Wđ và sau đó thời gian Δt vật đi qua vị trí có động năng tăng gấp 3 lần, thế năng giảm 3 lần. Giá trị nhỏ nhất của Δt bằng
A. 0,6s B. 0,18s.   C. 0,03s;   D. 0,12s
Bài này tôi và nhiều thầy cô đã giải rồi, em tự tìm xem (ĐA:B)
[/b]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động cần giải đáp
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:32:37 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
3)Một vật có khối lượng m=100g được tích điện tích q=10^-6C gắn vào lò xo có độ cứng k=40N/m đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Ban đầu người ta thiết lập một điện trường nằm ngang, có hướng trùng với trục của lò xo, có cường độ E=8.105V/m, khi đó vật đứng yên ở vị trí cân bằng. Người ta đột ngột ngắt điện trường. Sau khi ngắt điện trường vật dao động điều hoà với biên độ bằng
A. 12,5cm.   B. 2,5cm;   C. 4cm;   D. 2cm;

Vị trí cân bằng ban đầu của con lăc: [tex]x_{0}=\frac{\left|q \right|E}{k}  = 0,02m =2cm[/tex]
Khi ngắt điện trường, vật bắt đầu dao động từ x0 nên A = x0  = 2cm
[/b]
[/quote]