Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cường trần trong 01:28:43 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13537Tiêu đề: bài dao động cơ khó
Gửi bởi: cường trần trong 01:28:43 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Phiền mọi người giải giúp em bài tập này
 một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ k=50 N/m. đầu kia gắn với vật m1=100g. ban đầu giữ vật m1 tại vị trí lò xo bị nén 10cm , đặt một vật nhỏ khác m2=400g sát vật m rồi thả nhẹ cho 2 vật bắt dầu chuyển động dọc theo phương trục lò xo, hệ số ma sát trượt giữa các vật với mặt phẳng ngang =0.05. g=10 m/s2. thời gian từ khi thả đến khi vật m2 dừng lại là
 a/2.16s   b/0.31s   c/2.21s   d/2.06s
Cảm ơn mọi người