Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:54:08 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13536Tiêu đề: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: HỌc Sinh Cá Biệt trong 12:54:08 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài tập này ạ!
Bài 1: cho phản ứng hạt nhân: [tex]U^{235}_{92} + n \rightarrow X^{A}_{Z} + Nb^{93}_{41} + 3n + 7\beta ^{-}[/tex]
( em không biết làm cho số A và P ra đằng trước kiểu gì)
A và Z có giá trị là ?
Ạ A=142, Z = 56               B. A=139; Z = 58
B. A=133; Z = 58              D. A = 138 và Z = 58
BÀi tập này em không làm được là vì em không biết hạt n là hạt gì và nó biến đổi ra sạo, mong thầy cô giải thích giùm


Tiêu đề: Trả lời: Hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 01:15:37 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Nhờ thầy cô xem hộ em bài tập này ạ!
Bài 1: cho phản ứng hạt nhân: [tex]U^{235}_{92} + n \rightarrow X^{A}_{Z} + Nb^{93}_{41} + 3n + 7\beta ^{-}[/tex]
( em không biết làm cho số A và P ra đằng trước kiểu gì)
A và Z có giá trị là ?
Ạ A=142, Z = 56               B. A=139; Z = 58
B. A=133; Z = 58              D. A = 138 và Z = 58
BÀi tập này em không làm được là vì em không biết hạt n là hạt gì và nó biến đổi ra sạo, mong thầy cô giải thích giùm
HD: n là notron là [tex]_{0}^{1}n[/tex]. Từ đề bài => A = 140 và Z = 58 (chắc đề lỗi)