Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: msn trong 10:49:40 AM Ngày 09 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13534Tiêu đề: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: msn trong 10:49:40 AM Ngày 09 Tháng Một, 2013
thầy giáo em bảo : sách nâng cao giới thiệu ống rơn-ghen tạo tia X(dung nguồn 1 chiều) còn sách cơ bản dùng ống culitgio (dùng nguồn xoay chiều). Dẫn đến khi làm bài tập tia X mà tìm f max ( [tex]\lambda[/tex]
min) khi áp dụng CT
hfmax = eU
nếu ống culitgio  thì lấy U = Uak*căn2
trong sách BTVL cơ bản cũng làm như vậy, nhưng sách khác kể cả đáp án đề thi đại học thì không nhân căn2
mọi người giải thích giùm em với


Tiêu đề: Trả lời: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:54:39 AM Ngày 09 Tháng Một, 2013
thầy giáo em bảo : sách nâng cao giới thiệu ống rơn-ghen tạo tia X(dung nguồn 1 chiều) còn sách cơ bản dùng ống culitgio (dùng nguồn xoay chiều). Dẫn đến khi làm bài tập tia X mà tìm f max ( [tex]\lambda[/tex]
min) khi áp dụng CT
hfmax = eU
nếu ống culitgio  thì lấy U = Uak*căn2
trong sách BTVL cơ bản cũng làm như vậy, nhưng sách khác kể cả đáp án đề thi đại học thì không nhân căn2
mọi người giải thích giùm em với
vấn đề này thực ra đã được tranh luận nhiều, do vậy phán kiểu nào cũng được, nhưng cứ theo tinh thần của BGD (đáp án 1 câu có vấn đề này trong đề 2010) thì lấy U hiệu dụng, do vậy ta cứ theo đó mà làm


Tiêu đề: Trả lời: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: msn trong 10:35:39 PM Ngày 09 Tháng Một, 2013
nghĩa là BGD cũng mâu thuẫn với chính mình thầy nhỉ. e cảm ơn thầy


Tiêu đề: Trả lời: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 12:09:27 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
thầy giáo em bảo : sách nâng cao giới thiệu ống rơn-ghen tạo tia X(dung nguồn 1 chiều) còn sách cơ bản dùng ống culitgio (dùng nguồn xoay chiều). Dẫn đến khi làm bài tập tia X mà tìm f max ( [tex]\lambda[/tex]
min) khi áp dụng CT
hfmax = eU
nếu ống culitgio  thì lấy U = Uak*căn2
trong sách BTVL cơ bản cũng làm như vậy, nhưng sách khác kể cả đáp án đề thi đại học thì không nhân căn2
mọi người giải thích giùm em với
vấn đề này thực ra đã được tranh luận nhiều, do vậy phán kiểu nào cũng được, nhưng cứ theo tinh thần của BGD (đáp án 1 câu có vấn đề này trong đề 2010) thì lấy U hiệu dụng, do vậy ta cứ theo đó mà làm
xin hỏi thầy HÀ VĂN THẠNH một vấn đề cũng không mới .Khi tính bước sóng ngắn nhất của tia X ,của ống culitgio tạo ra khi dùng nguồn điện xoay chiều ta tính theo U hiệu dụng hay U cực đại


Tiêu đề: Trả lời: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:53:31 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
thầy giáo em bảo : sách nâng cao giới thiệu ống rơn-ghen tạo tia X(dung nguồn 1 chiều) còn sách cơ bản dùng ống culitgio (dùng nguồn xoay chiều). Dẫn đến khi làm bài tập tia X mà tìm f max ( [tex]\lambda[/tex]
min) khi áp dụng CT
hfmax = eU
nếu ống culitgio  thì lấy U = Uak*căn2
trong sách BTVL cơ bản cũng làm như vậy, nhưng sách khác kể cả đáp án đề thi đại học thì không nhân căn2
mọi người giải thích giùm em với
vấn đề này thực ra đã được tranh luận nhiều, do vậy phán kiểu nào cũng được, nhưng cứ theo tinh thần của BGD (đáp án 1 câu có vấn đề này trong đề 2010) thì lấy U hiệu dụng, do vậy ta cứ theo đó mà làm
xin hỏi thầy HÀ VĂN THẠNH một vấn đề cũng không mới .Khi tính bước sóng ngắn nhất của tia X ,của ống culitgio tạo ra khi dùng nguồn điện xoay chiều ta tính theo U hiệu dụng hay U cực đại
thầy có thể qua bên trang chủ xem tranh luận


Tiêu đề: Trả lời: tia X - cần giải đáp
Gửi bởi: quangtrunghd1987 trong 09:13:16 AM Ngày 14 Tháng Năm, 2013
thầy giáo em bảo : sách nâng cao giới thiệu ống rơn-ghen tạo tia X(dung nguồn 1 chiều) còn sách cơ bản dùng ống culitgio (dùng nguồn xoay chiều). Dẫn đến khi làm bài tập tia X mà tìm f max ( [tex]\lambda[/tex]
min) khi áp dụng CT
hfmax = eU
nếu ống culitgio  thì lấy U = Uak*căn2
trong sách BTVL cơ bản cũng làm như vậy, nhưng sách khác kể cả đáp án đề thi đại học thì không nhân căn2
mọi người giải thích giùm em với
vấn đề này thực ra đã được tranh luận nhiều, do vậy phán kiểu nào cũng được, nhưng cứ theo tinh thần của BGD (đáp án 1 câu có vấn đề này trong đề 2010) thì lấy U hiệu dụng, do vậy ta cứ theo đó mà làm
xin hỏi thầy HÀ VĂN THẠNH một vấn đề cũng không mới .Khi tính bước sóng ngắn nhất của tia X ,của ống culitgio tạo ra khi dùng nguồn điện xoay chiều ta tính theo U hiệu dụng hay U cực đại
thầy có thể qua bên trang chủ xem tranh luận
thầy THẠNH xem giúp em bài này đáp số bằng bao nhiêu
Một ống cu-lit- giơ hoạt động nhờ một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=20 kV.Bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra xấp xỉ bằng
A 6,21.[tex]10^{-11}m[/tex]        B 4,4.[tex]10^{-11}m[/tex]       C6,21.[tex]10^{-10}m[/tex]  D 4,4.[tex]10^{-11}m[/tex]