Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nusloveog trong 11:33:48 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=13532Tiêu đề: Bài tập dao động điều hòa cần giải giúp!
Gửi bởi: nusloveog trong 11:33:48 PM Ngày 08 Tháng Một, 2013
Mình có bài này hỏi tí
Con lắc lò xo có m=1kg dao động điều hòa và có cơ năng W=0,125J. Tại thời điểm ban đầu vật có vận tốc v=0,25m/s và gia tốc a=6[TEX]\sqrt{3}[/TEX] m/[TEX]s^2[/TEX]
 Động năng con lắc tại thời điểm t= 7,25T là bao nhiêu?

Mình giải thế này
W=0,5m.[TEX]\omega^2.A^2[/TEX]
[TEX]\Rightarrow[/TEX] [TEX]\omega^2.A^2[/TEX]=0,25
[TEX]v^2[/TEX]+ [TEX]\frac{a^2}{w^2}[/TEX]=[TEX]\omega^2.A^2[/TEX]
[TEX]\Rightarrow[/TEX] [tex]\omega[/tex]=25
A=0,02
v=-[tex]\omega[/tex]A.sin[tex]\varphi[/tex]
[TEX]\Rightarrow[/TEX] [tex]\varphi[/tex]= [TEX]\frac{-\Pi}{6}[/TEX]
ra được phương trình 0,02cos(25t-[TEX]\frac{\Pi}{6}[/TEX])nhưng sao mình không tính được x???:( (x=0,01)
Đáp án là [TEX]\frac{3}{32}[/TEX]

Cách khác mình tính nhanh hơn là tại 1 thời điểm con lắc có động năng Wđ và thế năng Wt thì sau 0,25T là động năng và thế năng hoán đổi giá trị cho nhau [TEX]\Rightarrow[/TEX] theo công thức cơ năng thì [TEX]W_d[/TEX]=0,125-0,5.m[TEX]v^2[/TEX]=đáp án

Mong mọi người giúp đỡ:)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa cần giải giúp!
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:28:52 AM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Bạn giải nhầm chỗ omega, omega = 24 rad/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập dao động điều hòa cần giải giúp!
Gửi bởi: nusloveog trong 11:44:24 AM Ngày 09 Tháng Một, 2013
Cảm ơn bạn nhiều nha, mình sơ suất quá ^-^